in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 02-12-2020 (niveau 3)eerdere test 02 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 02-12-2020 zo ingevuld:
Welk getal hoort bij het rode blokje?


2 % (afgerond)0,525
7 % (afgerond)0,75
3 % (afgerond)0,0525
87 % (afgerond)0,075 

De afstand tussen de grote streepjes is telkens 0,01. Het blokje staat precies tussen 0,07 en 0,08. Dat is 0,075.
Zie ook de pagina Getallenlijn.5% is hetzelfde als


1 % (afgerond) deel
98 % (afgerond) deel 
1 % (afgerond) deel
deel

5% =
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.625 gram - 0,4 hg + 950 mg = ........ mg
(Vul een geheel getal in, zonder punten, spaties of komma's.)


37 %585950 
63 %anders
Eerst alles omzetten naar eenzelfde eenheid, bijvoorbeeld naar grammen:
1 hg = 100 gram
1 mg = 0,001 gram

625 - 40 + 0,95 = 585,95
585,95 gram = 585950 mg
Zie ook de pagina Gewicht.Wim moet om gezondheidsreden 1 tablet per dag innemen.
Omdat het tablet moeilijk deelbaar is, gebruikt hij de ene dag 1 tablet en de andere dag 2 tabletten. Als ezelsbruggetje gebruikt hij de datum: op oneven dagen 1 tablet en op even dagen 2 tabletten.
Dan komt het gemiddeld wel weer ongeveer goed, redeneert Wim.

Het aantal keren per jaar dat Wim 1 tablet neemt is ........ het aantal keren dat hij 2 tabletten neemt.


4 % (afgerond)gelijk aan
60 % (afgerond)groter dan 
27 % (afgerond)afhankelijk van februari groter of gelijk
8 % (afgerond)kleiner dan

(Een som van Wim Jansen.)
In maanden met 28 of 30 dagen is het aantal even en oneven dagen gelijk.
In maanden met 29 of 31 dagen is er altijd een oneven dag meer dan het aantal even dagen. Daarin zit het verschil.
Er zijn jaarlijks 7 maanden met 31 dagen en in een schrikkeljaar is er ook nog een maand van 29 dagen.
Jaarlijks neemt Wim 7 of 8 keer vaker 1 tablet in dan 2 tabletten.
Zie ook de pagina Tijd.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties