in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-06-2021 (niveau 1)eerdere test 17 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 17-06-2021 zo ingevuld:296 - 64 = ........


1 % (afgerond)242
98 % (afgerond)232 
230
130

Trek eerst de eenheden eraf (296 - 4 = 292). Daarna de tientallen (292 - 60 = 232).
Zie ook de pagina Aftrekken.In een boeket zitten 18 gele tulpen en 27 rode tulpen.
De verhouding gele tulpen : rode tulpen is ........


8 % (afgerond)1 : 3
3 % (afgerond)9 : 12
76 % (afgerond)2 : 3 
12 % (afgerond)3 : 9

18 : 27 =
(beide getallen delen door 3)
6 : 9 =
(beide getallen delen door 3)
2 : 3

Je kunt natuurlijk ook de getallen 18 en 27 meteen door 9 delen.
Zie ook de pagina Verhoudingen.40% van 30,00 = ........


1 % (afgerond) 0,12
92 % (afgerond) 12,00 
4 % (afgerond) 1,20
2 % (afgerond) 7,50

40% is hetzelfde als 4 x . Dus 4 x 3 = 12
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.Zeven groepjes kinderen doen mee aan een vossenjacht. Elk groepje moet tien verklede juffen opsporen in de wijk. Dat zijn de vossen.
Bij elke gevonden 'vos' krijgen ze een stempel. Als elk groepje alle stempels haalt, zijn er in totaal ........ stempels uitgedeeld.


88 %70 
12 %anders
7 x 10 = 70
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.TOTAALRESULTAAT:
89% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties