in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 06-10-2022 (niveau 1)eerdere test 06 OKT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 06-10-2022 zo ingevuld:9 + 7 x 10 = ........


66 %79 
34 %anders
Vermenigvuldigen gaat vr optellen. Reken eerst uit: 7 x 10 = 70 en daarna 9 + 70 = 79.
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.Verhoudingen:
12 : 8 is hetzelfde als 24 : ........


83 %16 
17 %anders
Je hoeft dit niet te behandelen als twee deelsommen, maar als twee verhoudingen.
Als je de getallen aan beide kanten van het deelteken met 2 vermenigvuldigt, blijft de verhouding hetzelfde.
Zie ook de pagina Verhoudingen.2% van 200 = ........


2 % (afgerond)100
90 % (afgerond)4 
5 % (afgerond)40
3 % (afgerond)10

2% is hetzelfde als delen door 50.
200 : 50 = 4
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.De regering wil 16 miljard euro bezuinigen.
Hoeveel nullen schrijf je achter de 16?


77 % (afgerond)9 
2 % (afgerond)15
12 % (afgerond)12
8 % (afgerond)6

16 miljard schrijf je met 9 nullen:
16.000.000.000
Zie ook de pagina Grote getallen.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties