in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 01-12-2022 (niveau 2)eerdere test 01 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 01-12-2022 zo ingevuld:
Welk getal staat op deze getallenlijn op de plaats van het rode blokje?


50
15
99 % (afgerond)60 
24

Je ziet dat elke stap 10 waard is. Het rode blokje ligt vier stappen voorbij 20. Daar komt dus het getal 60 (want 20 + 40 = 60).
Zie ook de pagina Getallenlijn.337 + 58 + 53 = ........


94 %448 
6 %anders
Zoek eerst de getallen die je makkelijk kunt optellen (337 + 53 = 390). Dan gaat de rest bijna vanzelf.
Zie ook de pagina Optellen.1 + 0,2 x 0,3 + 4 =


64 % (afgerond)5,06 
4 % (afgerond)4,36
9 % (afgerond)5,5
23 % (afgerond)5,6

Eerst vermenigvuldigen en dan optellen:
0,2 x 0,3 = 0,06
1 + 0,06 + 4 = 5,06
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.In december komt de zon later op en gaat eerder onder dan in september. Je ziet in de tabel de tijden van Amsterdam in 2022.

In de nacht van 1 op 2 december is de zon ........ minuten langer onder dan in de nacht van 1 op 2 september.


13 %332 
87 %anders
(Een som van Bert de Roo.)
Op 1 december gaat de zon onder om 16:30 uur. De volgende dag komt de zon op om 8:29 uur.
De zon is dan 15 uur en 59 minuten onder geweest.

Op 1 september gaat de zon onder om 20:27 uur. De volgende dag komt de zon op om 6:54 uur.
De zon is dan 10 uur en 27 minuten onder geweest.

Het verschil is 5 uur en 32 minuten.
Dat is 332 minuten.

Of:
De zon gaat op 1 december 3 uur en 57 minuten vroeger onder dan op 1 september (20:27 - 16:30 = 3:57)
De zon komt op 2 december later op dan op 2 september (8:29 - 6:54 = 1:35).
3:57 + 1:35 = 4 uur en 92 minuten = 332 minuten.
Zie ook de pagina Tijd.TOTAALRESULTAAT:
68% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties