in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 02-10-2023 (niveau 3F)eerdere test 02 OKT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 02-10-2023 zo ingevuld:28 : 7 x 2 + 7 = ........88 %15 
12 %anders
Delen en vermenigvuldigen doe je in de volgorde zoals het in de som staat.
Bereken eerst de deling
28 : 7 = 4
en dan
4 x 2 + 7 =
8 + 7 = 15

Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.128 x 2 = ........


82 %336 
18 %anders
128 x 2 = 128 x 21/8 = 21 x 128 : 8 = 21 x 16 = 336
Of: 128 x 2 = 128 x 2 + 128 x = 256 + 80 = 336
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen."5% van 10%" is hetzelfde als "10% van 5%".
Deze bewering is:


77 % (afgerond)waar 
23 % (afgerond)niet waar

5% van 10% is 0,5%
10% van 5% is ook 0,5%
Zie ook de pagina Procenten.In onderstaande rijen staan de getallen in een logische volgorde.
Er ontbreekt steeds één getal. Op die plaatsen staan de letters a, b, c en d.

2 - 8 - a - 128 - 512
105 - 306 - 507 - b - 909
c - 900 - 27.000 - 810.000 - 24.300.000
144 - 72 - d - 18 - 9

Als je die ontbrekende getallen achter elkaar zet (let op: het kleinste getal links, daarna het op een na kleinste, enzovoort), krijg je een groot getal.
Dat getal is ........ .
(Gebruik geen spaties en punten.)


38 %303236708 
62 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
2 - 8 - 32 - 128 - 512 (steeds x 4)
105 - 306 - 507 - 708 - 909 (steeds + 201)
30 - 900 - 27.000 - 810.000 - 24.300.000 (steeds x 30)
144 - 72 - 36 - 18 - 9 (steeds : 2)

De ontbrekende getallen zijn:
32, 708, 30, 36.

In volgorde van klein naar groot zijn de ontbrekende getallen: 30, 32, 36 en 708.
Achter elkaar geschreven leveren deze getallen 303236708 op.
Zie ook de pagina Bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties