in samenwerking met 
0 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 06-04-2020 (niveau 2)eerdere test 06 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 06-04-2020 zo ingevuld:7 x 41 + 13 x 41 = ........


89 %820 
11 %anders
Je moet hier twee vermenigvuldigingen optellen. In beide vermenigvuldigingen komt het getal 41 voor. Reken eerst uit: 7 + 13 = 20 en daarna 20 x 41 = 820.
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.+ = ........


4 % (afgerond)
84 % (afgerond)1 
6 % (afgerond)1
5 % (afgerond)1

Eerst gelijknamig maken: + =
Dan nog vereenvoudigen tot 1
Zie ook de pagina Breuken optellen.140 cm + ..... = 2 m


90 % (afgerond)6 dm 
2 % (afgerond)6 m
6 % (afgerond)600 dm
2 % (afgerond)0,6 cm

60 cm = 6 dm
Zie ook de pagina Lengte.Deze opgave gaat over een digitale klok die de tijd aangeeft met 3 of 4 cijfers, van 0:00 tot 23:59. De tijden vr 10:00 uur worden met 3 cijfers aangegeven.

Jan vindt het leuk als de tijd op de klok bestaat uit alleen maar dezelfde cijfers (bijvoorbeeld 0:00), of een reeks cijfers met steeds 1 oplopend (Bijvoorbeeld 1:23) of met 1 aflopend (bijvoorbeeld 3:21).

In 24 uur zijn er ........ van die 'mooie' tijden.
(Vul een geheel getal in.)


6 %20 
94 %anders
(Een som van Jan van Dijk.)
Er zijn 8 tijden van gelijke cijfers, 7 oplopende reeksen en 5 aflopende reeksen. In totaal 20 'mooie' tijden:

0:00, 0:12
1:11, 1:23
2:22, 2:34, 2:10
3:33, 3:45, 3:21
4:44, 4:56, 4:32
5:55, 5:43
6:54
11:11
12:34
22:22
23:45
Zie ook de pagina Tijd.TOTAALRESULTAAT:
67% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties