in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-10-2020 (niveau 2)eerdere test 22 OKT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-10-2020 zo ingevuld:Welk getal ligt precies in het midden tussen -32 en -58?


4 % (afgerond)-46
4 % (afgerond)-44
86 % (afgerond)-45 
7 % (afgerond)-13

Tel eerst -32 en -58 bij elkaar op en deel het resultaat door 2. Dus -32 + -58 = -90 en -90 : 2 = -45

Of met een getallenlijn:
Op een getallenlijn is de afstand tussen beide getallen 26. De helft is 13. Het gevraagde getal ligt op de getallenlijn 13 rechts van -58 en ook 13 links van -32. In beide gevallen -45.
Zie ook de pagina Gemiddelde.17 x 13 = ........


88 %221 
12 %anders
Je kunt deze vermenigvuldiging in twee stappen uitrekenen:
eerst 10 x 13 = 130 en dan 7 x 13 = 91.
Tot slot 130 + 91 = 221.
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.Welk getal is het grootst?


92 % (afgerond)0,54 
3 % (afgerond)0,491
1 % (afgerond)0,459
4 % (afgerond)0,44

0,54 is groter dan de drie andere getallen.
Zie ook de pagina Kommagetallen.Een club speelt 32 wedstrijden en wint daarvan de helft.
De club verliest een kwart van de wedstrijden.
Ze hebben bij ........ wedstrijden gelijkgespeeld.
(Vul een geheel getal in.)


82 %8 
18 %anders
(Een som van Gerard Volders.)
+ =
1 - =
x 32 wedstrijden = 32 : 4 = 8 wedstrijden

Of:
de helft van 32 = 16
een kwart van 32 = 8
32 - 16 - 8 = 8
Zie ook de pagina Breuken.TOTAALRESULTAAT:
87% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties