in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 16-09-2020 (niveau 1)eerdere test 16 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 16-09-2020 zo ingevuld:
Bij welk blokje komt op deze getallenlijn het getal 56?


3 % (afgerond)rood
95 % (afgerond)groen 
2 % (afgerond)geel
1 % (afgerond)blauw

Aan de getallen 55 en 60 zie je dat elk stapje op de getallenlijn 1 waard is. Het getal 56 ligt daarom 1 stap rechts van 55 en dat is bij het groene blokje.
Zie ook de pagina Getallenlijn.x 6 = ........


88 %2 
12 %anders
x 6 = 6 : 3 = 2
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.9,8 + 5,8 = ........


1 % (afgerond)4
1 % (afgerond)67,8
6 % (afgerond)16,6
93 % (afgerond)15,6 

9,8 + 5,8 = 15,6
Zie ook de pagina Kommagetallen optellen.Een voetbalwedstrijd duurt twee keer drie kwartier met een kwartier rust ertussen.
Er wordt ........ minuten gespeeld.


77 %90 
23 %anders
2 x drie kwartier = 2 x 45 minuten = 90 minuten
Zie ook de pagina Tijd.TOTAALRESULTAAT:
88% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties