in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 16-09-2020 (niveau 3)eerdere test 16 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 16-09-2020 zo ingevuld:
Op deze vreemde getallenlijn staat ........ op de plaats van het groene blokje.


76 %1125 
24 %anders
Op deze getallenlijn kom je in 9 stappen van 1098 naar 1179, een verschil van 81. Dat is per stap een verschil van 9.
Het groene blokje is drie stappen rechts van 1098.
1098 + 3 x 9 = 1098 + 27 = 1125.
Zie ook de pagina Getallenlijn.4% is hetzelfde als


2 % (afgerond) deel
1 % (afgerond) deel
5 % (afgerond) deel
91 % (afgerond) deel 

25 x 4% = 100%.
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.De diameter van een ronde vijver is 3 meter. Je wilt een rand van sierstenen rond de vijver leggen en moet dus weten hoe lang de rand is. Hoe lang is de rand van de vijver?


8 % (afgerond)bijna 7,10 m
11 % (afgerond)bijna 9,90 m
78 % (afgerond)bijna 9,45 m 
3 % (afgerond)bijna 14,80 m

De omtrek van een cirkel is
pi x diameter.
pi is ongeveer 3,14.

3,14 x 3 = 9,42
Zie ook de pagina Omtrek.Johan gaat altijd op de fiets naar zijn werk. Normaal fietst hij gemiddeld 16 km/uur en doet hij er een halfuur over.
Vandaag vertrekt hij 6 minuten later dan gebruikelijk.
Om toch nog precies op de gebruikelijke tijd te arriveren, moet hij nu gemiddeld ........ km/uur fietsen.
(Vul een geheel getal in. Indien nodig afronden.)


60 %20 
40 %anders
(Een som van Johan Kippers.)
Een halfuur fietsen met 16 km/uur is een afstand van 8 kilometer.

Nu heeft hij daar echter 24 minuten voor.
8 km in 24 minuten =
1 km in 3 minuten =
20 km in 60 minuten =
20 km/u
Zie ook de pagina Snelheid.TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties