in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-09-2020 (niveau 1)eerdere test 17 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 17-09-2020 zo ingevuld:13 + 18 + 87 = ........


94 %118 
6 %anders
Zoek eerst de getallen die je makkelijk kunt optellen (13 + 87 = 100). Dan gaat de rest vanzelf.
Zie ook de pagina Optellen.Verhoudingen:
10 : 3 is hetzelfde als 30 : ........


71 %9 
29 %anders
Je moet dit niet behandelen als twee deelsommen, maar als twee verhoudingen.
Als je de getallen aan beide kanten van het deelteken met 3 vermenigvuldigt, blijft de verhouding hetzelfde.
Zie ook de pagina Verhoudingen.10% van 40 = ........


1 % (afgerond)20
1 % (afgerond)5
4 % (afgerond)0,4
94 % (afgerond)4 

10% is hetzelfde als delen door 10.
40 : 10 = 4
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.

1 week adverteren in 20 bussen kost 350 euro.
Dat is per dag ........ euro.
(Vul alleen een heel getal in.)


72 %50 
28 %anders
(Een som van Carel Willem de Visser.)
350 euro voor 7 dagen
350 : 7 = 50

Dat is 50 euro per dag.
Zie ook de pagina Verhoudingen.TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties