in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-09-2020 (niveau 2)eerdere test 18 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 18-09-2020 zo ingevuld:36 x 19 = ........


75 %684 
25 %anders
Een handige manier is:
bereken eerst 20 x 36 = 720
en trek dan 1 x 36 eraf (720 - 36 = 684).
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.+ = ........


92 % (afgerond)1 
5 % (afgerond)
1 % (afgerond)
2 % (afgerond)

Eerst gelijknamig maken: + =
Dan nog vereenvoudigen tot 1
Zie ook de pagina Breuken optellen.Een bouwterrein van 1 hm wordt verdeeld in 20 gelijke stukken. Hoe groot is elk stuk?


7 % (afgerond)5000 m
29 % (afgerond)50 m
9 % (afgerond)0,5 hm
55 % (afgerond)500 m 

1 hm = 100 meter x 100 meter = 10.000 m
10.000 m : 20 = 1000 m : 2 = 500 m

Of:
1 hm = 100 meter x 100 meter
10.000 : 20 = 500
Elk stuk grond wordt 500 m

Of:
1 hm = 100 meter x 100 meter
100 : 20 = 5
Elk stuk grond wordt 100 meter x 5 meter = 500 m
Zie ook de pagina Oppervlakte.De tennisclub heeft een nieuwe voorzitter nodig.
Ellen, Karel en Wim stellen zich verkiesbaar.
Er worden in totaal 289 geldige stemmen uitgebracht. Daarvan zijn er 5 blanco.
Ellen krijgt 123 stemmen en Karel 73.
Wim krijgt ........ stemmen. (Vul een heel getal in.)


72 %88 
28 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
Wim krijgt 289 - 5 - 123 - 73 = 88 stemmen.
Zie ook de pagina Aftrekken.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties