in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-09-2020 (niveau 3)eerdere test 18 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 18-09-2020 zo ingevuld:5 - 2 x 3 - 2 =


2 % (afgerond)14
95 % (afgerond)17 
2 % (afgerond)19
1 % (afgerond)23

25 - 6 - 2 = 17
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.75 x ..... = 30


97 % (afgerond)0,4 
1 % (afgerond)40
2 % (afgerond)0,04
4

Je rekent eigenlijk uit: 30 : 75 = 0,4
Zie ook de pagina Kommagetallen vermenigvuldigen.
In een rekenboek uit 1910 worden lengtematen uitgelegd.
In die tijd was een G.M. (Geografische Mijl) nog een gangbare term voor 7407 meter en een U.G. (uur gaans) was 5556 meter.
Nu je dit weet, kun je ook berekenen:

10 G.M. = ........ U.G.
(afgerond op 2 decimalen)


5 % (afgerond)1,25
13 % (afgerond)1,33
12 % (afgerond)12,53
69 % (afgerond)13,33 

1 G.M. = 7407 / 5556 U.G. =
1,333153 U.G.
10 G.M. = 13,33153 U.G. =
afgerond 13,33 U.G.
Zie ook de pagina Meten en wegen.Lennart zit op het strand en ziet in de verte op zee een windmolen met drie wieken. Hij schat de lengte van de molenwiek op 60 meter. Iedere 6 seconden komt dezelfde wiek voorbij de mast waarop de molen staat.

De snelheid van het uiteinde van de wiek is ........ km/u.
Neem voor de waarde van pi 3,14.
(Rond af op een geheel getal.)


29 %226 
71 %anders
(Een som van Willem Reijnierse.)
De afgelegde weg van het uiteinde van de molenwiek per omwenteling is gelijk aan de omtrek van de cirkel.
De omtrek is 2 x pi x straal = 2 x 3,14 x 60 m = 376,8 m

1 omwenteling in 6 seconden =
10 omwentelingen per minuut =
600 omwentelingen per uur.

600 x 376,8 meter per uur = 226.080 meter per uur = 226,08 km/u.
Afgerond 226 km/uur.
Zie ook de pagina Snelheid.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties