in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-04-2021 (niveau 1)eerdere test 13 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 13-04-2021 zo ingevuld:20% van 45 = ........


3 % (afgerond)22,5
3 % (afgerond)15
92 % (afgerond)9 
3 % (afgerond)7,5

20% is hetzelfde als delen door 5.
45 : 5 = 9
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.5 x 16 = ........


90 %80 
10 %anders
Je kunt deze vermenigvuldiging in twee stappen uitrekenen:
eerst 5 x 10 = 50 en dan 5 x 6 = 30.
Tot slot 50 + 30 = 80.

Of vermenigvuldig het ene getal met twee en deel het andere door twee:
5 x 16 = 10 x 8 = 80
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.240 cm = ........ dm


90 %24 
10 %anders
1 dm = 10 cm
Zie ook de pagina Lengte.Een doos met 20 kleurpotloden kost 5 euro.
Een doos met 10 kleurpotloden kost 3 euro.

Reken uit wat de kleurpotloden per stuk kosten. Wat is het verschil?
Een kleurpotlood uit de grote doos is ........ cent goedkoper dan een kleurpotlood uit de kleine doos.


60 %5 
40 %anders
Grote doos:
20 voor 500 cent.
10 voor 250 cent.
1 voor 25 cent.

Kleine doos:
10 voor 300 cent
1 voor 30 cent

Het verschil per potlood:
30 - 25 = 5 cent.
Zie ook de pagina Delen.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties