in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-04-2021 (niveau 3)eerdere test 13 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 13-04-2021 zo ingevuld:Verhoudingen:
2 : 14 is hetzelfde als 7 : ........


85 %42 
15 %anders
Je hoeft dit niet te behandelen als twee deelsommen, maar als twee verhoudingen.
In de eerste verhouding is het linker getal 2 en in de tweede verhouding is het linker getal 7.
7 is 3 x 2.
Als je het rechter getal uit de eerste verhouding ook vermenigvuldigt met 3, is de verhouding weer in balans: 3 x 14 = 42.
Zie ook de pagina Verhoudingen.2,5 : 0,1 =


90 % (afgerond)25 
8 % (afgerond)0,25
1 % (afgerond)0,025
1 % (afgerond)250

Als je beide getallen 10 keer zo groot maakt, verandert dat niets aan de uitkomst, maar de som wordt wel makkelijker:
25 : 1 = 25
Zie ook de pagina Kommagetallen delen.20.000 mē =


86 % (afgerond)2 ha 
5 % (afgerond)200 ha
6 % (afgerond)20 ha
3 % (afgerond)20 are

1 ha = 100 are = 10.000 mē = 10.000 centiare
Zie ook de pagina Oppervlakte.
Mark fietst naar z'n werk langs rechte wegen van A via B en C naar D. Onderweg maakt hij twee scherpe bochten. De eerste is na 5 km bij B, een bocht naar rechts. De tweede, bij C, is een haakse bocht naar links.
De gemeente heeft onlangs een kaarsrecht fietspad van A naar C aangelegd. Vanaf C volgt Mark de bestaande weg naar zijn werk. Het pad van A naar C is een kilometer korter dan van A naar B.

Als Mark nu voor z'n plezier een rondje ABCA fietst (terug via het nieuwe fietspad), legt hij ........ kilometer af.
(Vul een geheel getal in. Kijk eventueel op de pagina over Pythagoras.)


70 %12 
30 %anders
(Een som van Sven)
De schuine zijde AB is 5 km.
De lange rechthoekszijde is 5 - 1 = 4 km.
Volgens Pythagoras is de andere rechthoekszijde BC 3 km.
AB = 5 km
AC = 4 km
BC = 3 km

Een rondje fietsen van A via B naar C en terug naar A:
5 km + 3 km + 4 km = 12 km
Zie ook de pagina Snelheid.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties