in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 14-04-2021 (niveau 3)eerdere test 14 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 14-04-2021 zo ingevuld:Computers werken met nullen en enen, binaire getallen. De binaire getallen 1, 10, 100 en 1000 zijn in het normale tientallig stelsel 1, 2, 4 en 8 (oftewel 2 tot de macht 0, 1, 2, en 3).
Je kunt binaire getallen omrekenen naar "normale", decimale getallen.
0 = 0,
1 = 1,
10 = 2,
11 = 3,
100 = 4,
101 = 5, enzovoort.
De decimale waarde van het binaire getal 11011 is ........ .


46 %27 
54 %anders
Begin bij het achterste cijfer. Van rechts naar links staan de enen in het binaire getal voor decimale waarden 1, 2, 4, 8, enzovoort.
Van achter naar voren zijn de enen in 11011 waard: 1, 2, 8 en 16.
16 + 8 + 2 + 1 = 27.

Of:
De waarde van binaire getallen 1, 10, 100, 1000 is steeds een verdubbeling (1, 2, 4, 8, enzovoort).

Als je bij die getallen de 1 weghaalt en alle nullen vervangt door enen, is de waarde 1 minder:
binair 100 = 4, binair 11 = 3
binair 1000 = 8, binair 111 = 7
binair 10000 = 16, binair 1111 = 15
binair 100000 = 32, binair 11111 = 31

binair: 11111 - 100 = 11011
decimaal: 31 - 4 = 27
Zie ook de pagina Binaire getallen.Dimitri heeft een maandloon van 1750.
Hij krijgt n keer per jaar 8% vakantiegeld over zijn jaarloon.
De salarisadministratie kan zijn totale inkomen per jaar (inclusief vakantiegeld) uitrekenen door het maandloon te vermenigvuldigen met ........ .


32 % (afgerond)12,08
7 % (afgerond)12,8
2 % (afgerond)12
59 % (afgerond)12,96 

jaarloon = 12 x maandloon
totaalinkomen = 1,08 x jaarloon
totaalinkomen = 1,08 x 12 x maandloon

1,08 x 12 = 12,96
Zie ook de pagina Percentage van iets.
In een rekenboek uit 1910 worden lengtematen en inhoudsmaten ("ruimtematen") uitgelegd.
In die tijd was een Myriameter een gangbare term voor 10.000 meter.
Nu je dit weet, kun je ook berekenen:

1 kubieke Myriameter = ........ m


9 % (afgerond)1.000.000.000
69 % (afgerond)1.000.000.000.000 
17 % (afgerond)100.000.000
5 % (afgerond)1.000.000


1 Myriameter = 10 km = 10.000 m
1 kubieke Myriameter =
10.000 m x 10.000 m x 10.000 m =
1.000.000.000.000 m = 1 biljoen m
Zie ook de pagina Meten en wegen.Frits heeft een boek gekocht. Als hij 25 bladzijden per dag leest, duurt het precies 6 dagen langer om het boek uit te lezen dan wanneer hij 35 bladzijden per dag leest.
Het boek heeft ........ bladzijden.
(Vul een heel getal in.)


43 %525 
57 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
Noem het aantal dagen d.
25 d = 35 (d - 6)
25 d = 35 d - 210
10 d = 210
d = 21
Het boek telt 25 x 21 = 525 bladzijden.

Controle:
525 : 25 = 21
525 : 35 = 15

Of:
Het aantal bladzijden moet te delen zijn door 25 n door 35.
Het KGV van 25 en 35 = 5 x 5 x 7 = 175.
175 : 25 = 7
175 : 35 = 5
Bij 175 bladzijden is er een verschil van 2 dagen.

Bij 3 x 175 bladzijden is het verschil 6 dagen.
3 x 175 = 525
Zie ook de pagina KGV.TOTAALRESULTAAT:
54% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties