in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 15-04-2021 (niveau 3)eerdere test 15 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 15-04-2021 zo ingevuld:= ........


92 %15 
8 %anders
15 x 15 = 225
225 : 15 = 15

Zie ook de pagina Worteltrekken.
Een rechthoekige vloer is op schaal 1 : 40 getekend.
De hokjes van het papier zijn 1 x 1 cm. Wat is de oppervlakte van de vloer in werkelijkheid?


17 % (afgerond)11,2 m
72 % (afgerond)4,48 m 
8 % (afgerond)44,8 m
3 % (afgerond)112 m

De afmetingen in werkelijkheid zijn 280 cm x 160 cm.
De oppervlakte in werkelijkheid is 44800 cm.
Dat is 448 dm en 4,48 m.
Zie ook de pagina Schaal.6 - 2 =


2 % (afgerond)3
2 % (afgerond)3
94 % (afgerond)3 
1 % (afgerond)3

Eerst gelijknamig maken:
6 - 2 = 3
Zie ook de pagina Breuken aftrekken.Berdine is een jaar ouder dan haar vriendin Annelies.
Over 13 jaar is Berdine 3 x zo oud als Annelies nu is.

Over 5 jaar is Annelies ........ jaar.
(Vul een geheel getal in.)


49 %12 
51 %anders
(Een som van Henk van Huffelen.)
Noem de huidige leeftijd van Annelies a.
Berdine is nu a + 1 jaar.

Over 13 jaar is Berdine 3 x zo oud als Annelies nu is.
3a = (a + 1) + 13
3a = a + 14
3a - a = 14
2a = 14
a = 7

Annelies is nu 7 jaar.
Over 5 jaar is Annelies 12 jaar oud.


Of:
Over 13 jaar is Berdine 13 + 1 = 14 jaar ouder dan Annelies nu is.
Die 14 jaar is 2 x de leeftijd van Annelies.
Annelies is nu 7 jaar.
Over 5 jaar is Annelies 12 jaar oud.


Of met verhoudingen:
Over 13 jaar is Berdine 13 + 1 = 14 jaar ouder dan Annelies nu is.
We noemen B over dertien jaar B13.

B13 : A = 3 : 1
Verschil = 14 jaar = 2/4.
A = 1/4 = 7 jaar
Over 5 jaar is ze (7 + 5 =) 12 jaar oud.
Zie ook de pagina Vergelijkingen.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties