in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 26-05-2023 (niveau 3)eerdere test 26 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 26-05-2023 zo ingevuld:2(3 + 4 x 5) = ........


90 %46 
10 %anders
Eerst uitrekenen wat tussen de haakjes staat en dan 2 x 23 = 46
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.5 : 250 =


88 % (afgerond) 
2 % (afgerond)0,125
3 % (afgerond)0,2
8 % (afgerond)0,002

5 : 250 = 1 : 50 = 0,02 of
Zie ook de pagina Kommagetallen en breuken.
In een rekenboek uit 1910 worden lengtematen en inhoudsmaten ("ruimtematen") uitgelegd.
In die tijd was een Myriameter een gangbare term voor 10.000 meter.
Nu je dit weet, kun je ook berekenen:

1 kubieke Myriameter = ........ m³


14 % (afgerond)100.000.000
9 % (afgerond)1.000.000
9 % (afgerond)1.000.000.000
68 % (afgerond)1.000.000.000.000 


1 Myriameter = 10 km = 10.000 m
1 kubieke Myriameter =
10.000 m x 10.000 m x 10.000 m =
1.000.000.000.000 m³ = 1 biljoen m³
Zie ook de pagina Meten en wegen.
In een eerdere opgave van Beter Rekenen wordt een betonnen monument beschreven, dat is gevormd uit een blok van 5 x 5 meter en 1 meter hoog, met daarop een blok van 3 x 3 meter en ook 1 meter hoog, met daarop een blok van 1 x 1 x 1 meter.

Een raadslid stelt voor om er vlaggen op te zetten. Na de nodige discussie besluit men om in het midden van het bovenste blok en in de hoeken van de twee onderliggende blokken vlaggen plaatsen. Daartoe worden in het beton van het monument gaten geboord met een diameter van 8 cm en een diepte van 75 cm.

Het monument wordt hierdoor ........ kg lichter (zonder de vlaggen).
Het soortelijk gewicht van beton is 2,4 g/cm³.
(Vul een geheel getal in. Rond zo nodig af.)
Reken met pi = 3,14.
Het volume van een cilinder is pi x straal² x hoogte.


29 %81 
71 %anders
(Een som van Dirk Pieta, gebaseerd op een som van Carel Willem de Visser.)


Er komen negen gaten.
Elk gat heeft de vorm van een cilinder met een straal van 4 cm en diepte van 75 cm. Het volume van zo'n gat is:
3,14 x 4² x 75 = 3,14 x 16 x 75 = 3768 cm³'

Negen van die gaten hebben samen een volume van
9 x 3768 cm³ = 33.912 cm³.

1 cm³ beton weegt 2,4 gram.
33.912 x 2,4 gram = 81.388,8 gram.
Afgerond 81 kg.
Zie ook de pagina Inhoud.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties