in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-05-2021 (niveau 2)eerdere test 17 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 17-05-2021 zo ingevuld:65 - 46 = ........


96 %19 
4 %anders
Trek eerst de eenheden eraf (65 - 6 = 59). Daarna de tientallen (59 - 40 = 19).
Zie ook de pagina Aftrekken.- = ........


4 % (afgerond)
3 % (afgerond)
92 % (afgerond) 
2 % (afgerond)

Eerst gelijknamig maken: - =
Zie ook de pagina Breuken aftrekken.6,3 km + ..... = 9 km


2 % (afgerond)27 m
9 % (afgerond)270 m
17 % (afgerond)270 hm
73 % (afgerond)27 hm 

2,7 km = 27 hm
Zie ook de pagina Lengte.Mario snijdt een pizza in 4 gelijke stukken en daarna elk stuk in drie gelijke stukken.
Luigi snijdt een pizza in 6 gelijke stukken en daarna elk stuk nog eens in twee gelijke stukken.
Mario en Luigi hebben samen ........ stukken pizza.


90 %24 
10 %anders
x =
Mario maakt 12 stukken.
x =
Luigi maakt 12 stukken.
Samen zijn het 12 + 12 = 24 stukken.

Of:
Mario snijdt de pizza in 4 x 3 stukken = 12 stukken
Luigi snijdt de pizza in 6 x 2 = 12 stukken
samen 24 stukken
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.TOTAALRESULTAAT:
87% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties