in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 05-08-2022 (niveau 2)eerdere test 05 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 05-08-2022 zo ingevuld:63630 : 63 = ........


88 %1010 
12 %anders
Hoeveel keer 63 zit er in 63630? Eerst 1000 x 63 = 63000. Dan houd je 630 over. 10 x 63 = 630. Het antwoord is dus 1000 + 10 = 1010.
Zie ook de pagina Delen.- = ........


1 % (afgerond)
1 % (afgerond)
2 % (afgerond)
96 % (afgerond) 

Eerst gelijknamig maken: - =
Zie ook de pagina Breuken aftrekken.Uit een vierkante lap stof met een zijde van 1 meter knip je vierkante stukjes met een zijde van 20 cm, zonder restjes over te houden. Hoeveel stukjes krijg je daardoor?


2 % (afgerond)16
87 % (afgerond)25 
1 % (afgerond)400
9 % (afgerond)50

De lap is 100 x 100 cm (want vierkant) en de stukjes zijn 20 x 20 cm. Je knipt 5 rijen van 5 uit de lap. In totaal dus 25 lapjes.
Zie ook de pagina Oppervlakte.Een personenauto verbruikt 4,3 liter diesel per 100 km.
De tank is vol (40 liter) en de 20 literjerrycan achterin is voor 15% gevuld.
Met deze brandstof kan de auto maximaal ........ kilometer rijden.


66 %1000 
34 %anders
(Een som van Carel Willem de Visser.)
40 + 20 x 15/100 =
40 + 300/100 =
40 + 3 = 43 liter

43 liter : 4,3 liter = 10
10 x 100 km = 1000 km
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties