in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 02-02-2023 (niveau 2)eerdere test 02 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 02-02-2023 zo ingevuld:Rekenen met Romeinse cijfers:
LIV + XXVIII = ........


3 % (afgerond)XCII
9 % (afgerond)LXXII
80 % (afgerond)LXXXII 
8 % (afgerond)LXXIIV

Er staat: 54 + 28 = 82
Zie ook de pagina Romeinse cijfers.176 : 4 x 2 = ........


69 %88 
31 %anders
Vermenigvuldigen en delen doe je in de volgorde zoals het er staat. Dus eerst: 176 : 4 = 44 en daarna 44 x 2 = 88. Dit is de juiste bewerkingsvolgorde die tegenwoordig geldt.

Of:
Delen door 4 en daarna vermenigvuldigen met 2 is hetzelfde als delen door 2.
176 : 2 = 88
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.0,75 + 0,026 =


2 % (afgerond)0,101
94 % (afgerond)0,776 
3 % (afgerond)1,01
1,11

0,75 + 0,026 = 0,776
Zie ook de pagina Kommagetallen optellen.De diameter van de maan is 1737 km.
De diameter van de aarde is 6371 km.

De diameters van de maan en de aarde verhouden zich als 1 : ........ .
(Vul een geheel getal in. Rond zo nodig af.)


61 %4 
39 %anders
(Een som van Willem Reijnierse.)
6.371 km : 1.737 km = 3,667...
Afgerond is de diameter van de aarde 4 keer zo groot als die van de maan.

De diameters van de maan en de aarde verhouden zich (afgerond) als 1 : 4.
Zie ook de pagina Verhoudingen.TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties