in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 23-03-2023 (niveau 2)eerdere test 23 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 23-03-2023 zo ingevuld:Welk getal ligt precies in het midden tussen 8,22 en 11,44?


73 % (afgerond)9,83 
8 % (afgerond)9,73
4 % (afgerond)9,93
15 % (afgerond)9,33

Tel eerst 8,22 en 11,44 bij elkaar op en deel het resultaat door 2. Dus 8,22 + 11,44 = 19,66 en 19,66 : 2 = 9,83
Zie ook de pagina Gemiddelde.337 + 58 + 63 = ........


96 %458 
4 %anders
Zoek eerst de getallen die je makkelijk kunt optellen (337 + 63 = 400). Dan gaat de rest bijna vanzelf.
Zie ook de pagina Optellen.Van welke som is de uitkomst het grootst?


29 % (afgerond)500 x 0,3 =
71 % (afgerond)50 : 0,3 = 

50 : 0,3 = 500: 3 = 166,667

Of:
Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde.
50 : = 50 x 10/3 = 500 : 3 = 166,667
50 : 0,3 = 166,667. Dat is groter dan 500 x 0,3 = 150
Zie ook de pagina Kommagetallen delen.De facturen van ons bedrijf hebben opeenvolgende nummers.
Zojuist hebben ze factuur 503 t/m 516 afgedrukt.
Dat zijn ........ facturen.


79 %14 
21 %anders
Als je factuur 503 t/m 504 afdrukt, zijn het er 2.
Factuur 503 is de eerste,
Factuur 504 is de tweede.
Het is dus verkeerd om je antwoord te baseren op
504 - 503 = 1. Het is er 1 meer.

Als je factuur 503 t/m 516 afdrukt, zijn het er niet
516 - 503 = 13, maar 1 meer.
Het zijn 14 facturen.
Zie ook de pagina Aftrekken.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties