in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-05-2021 (niveau 3)eerdere test 17 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 17-05-2021 zo ingevuld:5 : 10 =


1 % (afgerond)5
95 % (afgerond)0,05 
2 % (afgerond)0,005
1 % (afgerond)0,5

Machtsverheffen gaat voor vermenigvuldigen en delen. In dit geval moet je dus eerst het kwadraat uitrekenen.
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.x 224 = ........


89 %96 
11 %anders
x 224 = 3 x 224 : 7 = 672 : 7 = 96
Of: x 224 = 3 x 224 : 7 = 3 x 32 = 96
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.5% van 5% is hetzelfde als


9 % (afgerond)1%
4 % (afgerond)2,5%
85 % (afgerond)0,25% 
2 % (afgerond)25%

5% van 5 dingen is 1/4 ding.
5% van 5% is 0,25%
Je kunt het ook omrekenen naar breuken:
5% =
x = = 0,25%
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.
Op de rode lijnen van dit vierkant zijn zes punten (A t/m F) getekend.
Verbind alle punten met elkaar d.m.v. blauwe rechte lijnen. Van A naar B, van A naar C, van A neer D, enzovoort, totdat alle mogelijke tweetallen met elkaar verbonden zijn door blauwe lijnen.

Je hebt dan in totaal ........ blauwe lijnen getekend tussen de blauwe punten.


42 %15 
58 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)

Je kunt elk punt met 5 andere punten verbinden.
Dat zijn 6 x 5 = 30 lijnen, maar omdat je dan elke lijn dubbel telt (lijn AF is immers dezelfde als lijn FA) moet je de uitkomst delen door 2.
Er zijn 15 lijnen.

Of:
Vanaf A kun je 5 lijnen trekken.
Vanaf B hoef je dan maar 4 lijnen meer te trekken, vanaf C nog 3, vanaf D nog 2 en vanaf E nog 1. Dan is F al met alle punten verbonden.
Samen 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15
Zie ook de pagina Optellen.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties