in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 24-06-2022 (niveau 3)eerdere test 24 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 24-06-2022 zo ingevuld:5 : 10 x 100 =


1 % (afgerond)0,05
1 % (afgerond)0,5
4 % (afgerond)0,005
94 % (afgerond)50 

Vermenigvuldigen en delen doe je in de volgorde zoals het er staat. In dit geval dus eerst delen, daarna vermenigvuldigen.
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.22 x ..... = 0,66


1 % (afgerond)0,003
4 % (afgerond)0,3
3
94 % (afgerond)0,03 

Je rekent eigenlijk uit: 0,66 : 22 = 0,03
Zie ook de pagina Kommagetallen vermenigvuldigen.Je maakt een rad van fortuin: een grote draaischijf met 90 spijkers vlak bij de rand, waar de verende pijl tussen ratelt.

De diameter van de schijf is 150 cm. Je wilt langs de omtrek gelijke afstanden afmeten voor de plaats van de 90 spijkers. Hoe groot is de afstand tussen twee spijkers ongeveer?

(omtrek van een cirkel = pi x diameter. Reken met pi = 3,14)


5 % (afgerond)1,67 cm
5 % (afgerond)3,14 cm
87 % (afgerond)5,2 cm 
3 % (afgerond)10,5 cm

De omtrek van een cirkel is ongeveer 3,14 x de diameter. De omtrek van de schijf is 471 cm.
471 : 90 = 5,2333
Zie ook de pagina Omtrek.Op 29 september 1988 liep de Amerikaanse Florence Griffith een nieuw wereldrecord op de 200 meter (hardlopen vrouwen). Dit record is nog steeds niet verbeterd. Ze legde de afstand af in 21,34 seconden.
Dat is omgerekend een snelheid van ........ km/u.
(Gebruik eventueel een rekenmachine. Rond af op een heel getal.)


54 %34 
46 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
In 1 seconde liep ze
200 : 21,34 = 9,37. meter.

In een uur is dat
3600 x 9,37 m = 33732 m = 33,732 km. Afgerond 34 km.
Zie ook de pagina Snelheid.TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties