in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 05-08-2022 (niveau 3)eerdere test 05 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 05-08-2022 zo ingevuld:(2 x 4) = ........


95 %64 
5 %anders
Eerst uitrekenen wat tussen de haakjes staat en dan 8 = 64
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.
Welk blokje geeft de uitkomst van 1250 x 0,5 zo nauwkeurig mogelijk aan?


6 % (afgerond)blauw
93 % (afgerond)groen 
rood
1 % (afgerond)geel

1250 x 0,5 = 625. Het blokje bij die waarde is groen.
Zie ook de pagina Getallenlijn.0,04 kg + 15 g - 150 mg = ........ mg
(Vul een geheel getal in, zonder punten, spaties of komma's.)


49 %54850 
51 %anders
Eerst alles omzetten naar eenzelfde eenheid, bijvoorbeeld naar mg:
1 g = 1000 mg
1 kg = 1000 g = 1.000.000 mg

40.000 mg + 15.000 mg - 150 mg = 54.850 mg
Zie ook de pagina Gewicht.De diameter van een ronde tafel is 80 cm. Je wilt een kunststof stootrand rondom het tafelblad bevestigen. Aan hoeveel cm stootrand heb je genoeg? Kies de hoeveelheid waarvan je het minste materiaal overhoudt.


79 % (afgerond)255 cm 
11 % (afgerond)275 cm
5 % (afgerond)505 cm
4 % (afgerond)130 cm

De omtrek van een cirkel is 3,14 x de diameter.
3,14 x 80 = 251,2. Omdat pi net iets meer is dan 3,14 zul je een paar millimeter meer nodig hebben. 255 cm is voldoende.
Zie ook de pagina Omtrek.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties