in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 01-12-2022 (niveau 3)eerdere test 01 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 01-12-2022 zo ingevuld:+ = ........


94 %12 
6 %anders
(Een som van Pippilotta.)
= 5
= 7
5 + 7 = 12
Zie ook de pagina Worteltrekken.De afstand tussen twee dorpen is 2,8 km.
Op een kaart is de afstand 56 mm.
Op welke schaal is de kaart getekend?


7 % (afgerond)schaal 1 : 5.000
77 % (afgerond)schaal 1 : 50.000 
13 % (afgerond)schaal 1 : 20.000
2 % (afgerond)schaal 1 : 2.000

56 mm op de kaart is 2,8 km in werkelijkheid.
2,8 km = 2.800.000 mm
De verhouding is 56 : 2.800.000. Als je beide getallen door 56 deelt, zie je de schaal.
De schaal is 1 : 50.000
Zie ook de pagina Schaal.3 + 1 =


1 % (afgerond)5
1 % (afgerond)5
2 % (afgerond)5
97 % (afgerond)5 

Eerst gelijknamig maken:
3 + 1 = 5
Zie ook de pagina Breuken optellen.Sinterklaas koopt kruidnoten via internet. Hij kan kiezen tussen verschillende verpakkingen:

A: 60 zakjes van 50 gram voor 30,00
B: 1 grote zak van 5 kg voor 27,50
De rekenpiet berekent hoeveel gram kruidnoten hij krijgt voor elke 11 euro bij aanbieding A en bij aanbieding B.

Wat is het verschil?
Bij aanbieding B krijg je voor elke 11 euro ........ gram kruidnoten MEER dan bij aanbieding A.
(vul een getal in)


56 %900 
44 %anders
Aanbieding A:
3000 gram voor 30 euro =
100 gram voor 1 euro =
1100 gram voor 11 euro

Aanbieding B:
5000 gram voor 27,5 euro =
100 gram voor 55 cent =
200 gram voor 110 cent =
2000 gram voor 11 euro

Het verschil voor 11 euro:
2000 - 1100 = 900 gram.
Zie ook de pagina Bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties