MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 03-04-2020 (niveau 3)eerdere test 03 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 03-04-2020 zo ingevuld:5² - 2 x 3 - 2 =


1 % (afgerond)19
2 % (afgerond)23
95 % (afgerond)17 
2 % (afgerond)14

25 - 6 - 2 = 17
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.320 x ..... = 9,6


93 % (afgerond)0,03 
1 % (afgerond)0,0003
4 % (afgerond)0,3
3 % (afgerond)0,003

Je rekent eigenlijk uit: 9,6 : 320 = 0,03
Zie ook de pagina Kommagetallen vermenigvuldigen.
In een rekenboek uit 1910 worden lengtematen uitgelegd.
In die tijd was een G.M. (Geografische Mijl) nog een gangbare term voor 7407 meter en een U.G. (uur gaans) was 5556 meter.
Nu je dit weet, kun je ook berekenen:

16 U.G. = ........ G.M.
(Vul een geheel getal in. Rond zo nodig af.)


73 %12 
27 %anders
1 U.G. = 5556 / 7407 G.M. =
0,750101256 G.M.
16 U.G. = (afgerond) 12 G.M.

Of:
5556 x 16 = 88.896
88.896 : 7407 = 12,006...
Afgerond 12 G.M.
Zie ook de pagina Meten en wegen.

De planeten in ons zonnestelsel trekken hun baantjes rond de zon. Planeten die dichter bij de zon staan, maken een volledige omloop in kortere tijd dan planeten die verder van de zon staan.

Voor deze som gaan we ervan uit dat de Aarde in precies 365 dagen een rondje om de zon draait: we stellen de omlooptijd van de Aarde op 365 dagen.

In 584 aardse dagen legt de planeet Venus een volle ronde méér af dan de Aarde in die tijd aflegt.
De omlooptijd van Venus is ........ aardse dagen.
(Vul een geheel getal in. Indien nodig afronden.)


20 %225 
80 %anders
(Een som van Frans Cornelis.)
1 omloop van de Aarde duurt 365 dagen.
In 584 dagen legt de Aarde 584 : 365 = 1,6 omlopen af.
In die tijd legt Venus 1 omloop meer af, dus 2,6 omlopen.

1 omloop van Venus duurt 584 : 2,6 = 224,6 dagen.
Afgerond 225 dagen.
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers