MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 03-04-2020 (niveau 2)eerdere test 03 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 03-04-2020 zo ingevuld:38 x 29 = ........


7 % (afgerond)1012
2 % (afgerond)722
2 % (afgerond)812
89 % (afgerond)1102 

Een handige manier is:
bereken eerst 30 x 38 = 1140
en trek dan 1 x 38 eraf
(1140 - 38 = 1102).
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.x 14 = ........


90 %6 
10 %anders
x 14 = 3 x 14 : 7 = 42 : 7 = 6
Of: x 14 = 3 x 14 : 7 = 3 x 2 = 6
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.
Wat is de oppervlakte van deze kamer?
(De afmetingen zijn gegeven in centimeters)


85 % (afgerond)13 mē 
7 % (afgerond)15 mē
5 % (afgerond)11 mē
3 % (afgerond)12,5 mē

In dit geval is het handig om eerst de oppervlakte van de grote rechthoek (zonder hap eruit) te berekenen en daarna de oppervlakte van die hap er af te trekken:
5 meter x 3 meter = 15 mē
De hap die eruit moet is 1 meter x 2 meter = 2 mē
15 - 2 = 13 mē

Of:
deel de kamer in twee stukken:
Links een vierkant van 3 meter x 3 meter = 9 mē
Rechts een vierkant van 2 meter x 2 meter = 4 mē
9 + 4 = 13.
Zie ook de pagina Oppervlakte.Marit, Roy, Birgit en Linda zijn nu samen precies 29 jaar.
Over ........ jaar zijn ze samen precies 49 jaar.
(Vul een heel getal in.)


57 %5 
43 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
49 is 20 meer dan 29.
Elk jaar worden ze samen 4 jaar ouder.
In 5 jaar worden ze samen 20 jaar ouder.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers