MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 03-04-2020 (niveau 1)eerdere test 03 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 03-04-2020 zo ingevuld:Welk getal ligt precies midden tussen 4 en 18? ........


84 %11 
16 %anders
Tel eerst 4 en 18 bij elkaar op en deel het resultaat door 2. Dus 4 + 18 = 22 en 22 : 2 = 11
Zie ook de pagina Gemiddelde.77 - 33 = ........


96 %44 
4 %anders
Trek eerst de eenheden eraf (77 - 3 = 74). Daarna de tientallen (74 - 30 = 44).
Zie ook de pagina Aftrekken.x 6 = ........


86 %4 
14 %anders
x 6 = 2 x 6 : 3 = 12 : 3 = 4
Of: x 6 = 2 x 6 : 3 = 2 x 2 = 4
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.0,25 m =


18 % (afgerond)250 cm
4 % (afgerond)0,025 dm
75 % (afgerond)25 cm 
3 % (afgerond)25 mm

1 m = 100 cm
0,25 m = 25 cm
Zie ook de pagina Lengte.TOTAALRESULTAAT:
85% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers