MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 29-05-2023 (niveau 3)eerdere test 29 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 29-05-2023 zo ingevuld:3(2 x 3 - 4) = ........


98 %6 
2 %anders
Eerst uitrekenen wat tussen de haakjes staat en dan 3 x 2 = 6
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.4 - 2 =


1 % (afgerond)2
1 % (afgerond)2
87 % (afgerond)2 
10 % (afgerond)2

Eerst gelijknamig maken:
4 - 2 = 2 = 2
Zie ook de pagina Breuken aftrekken.Hoeveel is 0,01% van 100?


1 % (afgerond)10
4 % (afgerond)1
4 % (afgerond)0,1
92 % (afgerond)0,01 

1% van 100 = 1
0,01% van 100 = 0,01 x 1 = 0,01

Let op, er staat 0,01 PROCENT, dus dat is 1/10.000 deel.
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.Een boer gaat naar de markt met een aantal eieren. Hij moet, vr hij op de markt aankomt, 2 bruggen passeren. Bij elke brug moet hij de helft van zijn eieren plus twee eieren inleveren.
Op de markt aangekomen, heeft hij nog 122 eieren over.
Hij is met ........ eieren van huis gegaan.


57 %500 
43 %anders
(Een som van Henk van Huffelen.)

Je kunt terugrekenen van de markt naar huis:
Op de markt 122 eieren.
Bij de tweede brug 2 eieren ingeleverd en daarvoor de voorraad gehalveerd. Vr de tweede brug had hij 248 eieren, want:
122 + 2 = 124 en 124 x 2 = 248
Bij de eerste brug 2 eieren ingeleverd en daarvoor de voorraad gehalveerd. Vr de eerste brug had hij 500 eieren, want:
248 + 2 = 250 en 250 x 2 = 500

Of bereken het met vergelijkingen:
Noem het aantal eieren waarmee hij van huis gaat a.
Bij de eerste brug levert hij in: a + 2.
Hij houdt nog over:
a - 2.
Bij de tweede brug levert hij in: x ( a - 2) + 2.
Hij houdt nog over:
x ( a - 2) - 2 = ( a - 1) - 2 =
a - 3 en dat zijn 122 eieren, staat in de opgave.
a - 3 = 122
a = 125
a = 500
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers