MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 29-05-2023 (niveau 1)eerdere test 29 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 29-05-2023 zo ingevuld:12 + 21 = ........


97 %33 
3 %anders
Tel de cijfers bij elkaar op, per kolom. Begin bij de eenheden. Als er 10 of meer uitkomt, moet je de tientallen onthouden.
Zie ook de pagina Optellen.De plattegrond van een slaapkamer is getekend op schaal 1 : 10. De lengte van de kamer is op de plattegrond 45 cm.
In werkelijkheid is de kamer ........ cm lang.


96 %450 
4 %anders
In werkelijkheid is een lengte 10 keer zo groot als op de tekening.
Zie ook de pagina Schaal.x 4 = ........


94 %3 
6 %anders
x 4 = 3 x 4 : 4 = 12 : 4 = 3
Of: x 4 = 3 x 4 : 4 = 3 x 1 = 3
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.76,83 - 2,29 = ........


3 % (afgerond)76,54
91 % (afgerond)74,54 
3 % (afgerond)79,12
3 % (afgerond)73,54

76,83 - 2,29 = 74,54
Zie ook de pagina Kommagetallen aftrekken.TOTAALRESULTAAT:
94% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers