MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 21-09-2021 (niveau 1)eerdere test 21 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 21-09-2021 zo ingevuld:20% van 40,00 = ........


3 % (afgerond) 2,00
92 % (afgerond) 8,00 
4 % (afgerond) 10,00
0,08

20% is hetzelfde als delen door 5. Dus 40 : 5 = 8
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.15 + 18 + 15 = ........


97 %48 
3 %anders
Zoek eerst de getallen die je makkelijk kunt optellen (15 + 15 = 30). Dan gaat de rest vanzelf.
Zie ook de pagina Optellen.35 cm =


10 % (afgerond)350 dm
4 % (afgerond)3,5 m
77 % (afgerond)0,35 m 
9 % (afgerond)3500 mm

1 cm = 0,01 m
35 cm = 0,35 m
Zie ook de pagina Lengte.Rachida weegt 53 kilo.
Haar kat weegt 4,5 kilo en haar hondje 9,5 kilo.
Ze pakt beide dieren op en gaat op de weegschaal staan.
Deze geeft ........ kilo aan.
(Vul een heel getal in. Rond zo nodig af.)


86 %67 
14 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
53 + 4,5 + 9,5 = 67 kilo.
Zie ook de pagina Kommagetallen optellen.TOTAALRESULTAAT:
88% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers