MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 23-03-2023 (niveau 1)eerdere test 23 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 23-03-2023 zo ingevuld:54 - 39 = ........


92 %15 
8 %anders
Trek eerst de eenheden eraf:
54 - 9 = 45
Daarna de tientallen:
45 - 30 = 15
Zie ook de pagina Aftrekken.
Loes heeft limonadesiroop gekocht. Voor de beste smaak gebruikt ze glazen met zes strepen: limonadesiroop tot het eerste streepje van het glas, aanvullen met water tot het zesde streepje. Hoeveel liter water heeft Loes nodig bij 1 liter limonadesiroop?


70 % (afgerond)5 liter 
8 % (afgerond)1 liter
6 % (afgerond)4 liter
16 % (afgerond)6 liter

Op 1 deel siroop worden 5 delen water toegevoegd. Bij 1 liter siroop heb je 5 liter water nodig.
Zie ook de pagina Verhoudingen.50% van € 28,00 = ........


98 % (afgerond)€ 14,00 
1 % (afgerond)€ 0,14
1 % (afgerond)€ 5,60
1 % (afgerond)€ 1,40

50% is hetzelfde als delen door 2. Dus 28 : 2 = 14
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.In de kantine kost een appel 50 cent.
Aanbieding: 3 appels voor 1 euro.
Zes vrienden willen allemaal 1 appel.
Als ze de appels in één keer afrekenen, hebben ze samen ........ cent bespaard.


76 %100 
24 %anders
(Een som van Samantha de Pater.)
6 losse appels kosten 300 cent.
3 appels tegelijk kosten 100 cent.
2 x 3 appels tegelijk kosten samen 200 cent.

300 - 200 = 100
Ze besparen 100 cent.
Zie ook de pagina Bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers