MOB-versie | Naar grote versie






Antwoorden van 18-09-2020 (niveau 2)



eerdere test 18 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 18-09-2020 zo ingevuld:



36 x 19 = ........


75 %684 
25 %anders
Een handige manier is:
bereken eerst 20 x 36 = 720
en trek dan 1 x 36 eraf (720 - 36 = 684).
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.



+ = ........


93 % (afgerond)1 
4 % (afgerond)
1 % (afgerond)
1 % (afgerond)

Eerst gelijknamig maken: + =
Dan nog vereenvoudigen tot 1
Zie ook de pagina Breuken optellen.



Een bouwterrein van 1 hm wordt verdeeld in 20 gelijke stukken. Hoe groot is elk stuk?


7 % (afgerond)5000 m
29 % (afgerond)50 m
9 % (afgerond)0,5 hm
55 % (afgerond)500 m 

1 hm = 100 meter x 100 meter = 10.000 m
10.000 m : 20 = 1000 m : 2 = 500 m

Of:
1 hm = 100 meter x 100 meter
10.000 : 20 = 500
Elk stuk grond wordt 500 m

Of:
1 hm = 100 meter x 100 meter
100 : 20 = 5
Elk stuk grond wordt 100 meter x 5 meter = 500 m
Zie ook de pagina Oppervlakte.



De tennisclub heeft een nieuwe voorzitter nodig.
Ellen, Karel en Wim stellen zich verkiesbaar.
Er worden in totaal 289 geldige stemmen uitgebracht. Daarvan zijn er 5 blanco.
Ellen krijgt 123 stemmen en Karel 73.
Wim krijgt ........ stemmen. (Vul een heel getal in.)


72 %88 
28 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
Wim krijgt 289 - 5 - 123 - 73 = 88 stemmen.
Zie ook de pagina Aftrekken.



TOTAALRESULTAAT:
74% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)





Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers