MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 21-05-2020 (niveau 2)eerdere test 21 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 21-05-2020 zo ingevuld:Wat is het volgende getal in de reeks?
5,7 - 4,9 - 4,1 - ...


97 % (afgerond)3,3 
2 % (afgerond)4,3
1 % (afgerond)3,1
2,5

Elk getal is 0,8 kleiner dan het vorige.
Zie ook de pagina Aftrekken.82 - 38 = ........


95 %44 
5 %anders
Trek eerst de eenheden eraf (82 - 8 = 74). Daarna de tientallen (74 - 30 = 44).
Zie ook de pagina Aftrekken.Van welke som is de uitkomst het grootst?


78 % (afgerond)50 : 0,5 = 
22 % (afgerond)50 x 0,5 =

50 : 0,5 = 500 : 5 = 100

Of:
Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde.
50 : = 50 x = 100. Dat is groter dan 50 x 0,5 = 25

Of:
Je hoeft het niet uit te rekenen. Als je deelt door een breuk tussen 0 en 1, wordt het antwoord groter.
Zie ook de pagina Kommagetallen delen.Nederlandse internetters waren in een bepaalde maand gemiddeld 32 uur online, dat is 33,33 procent langer dan het Europese gemiddelde, lazen we in de krant van enkele jaren geleden.
Hoeveel uur was de gemiddelde Europeaan online in die maand?


35 % (afgerond)ruim 21 uur
40 % (afgerond)ongeveer 24 uur 
18 % (afgerond)bijna 11 uur
7 % (afgerond)ongeveer 28 uur

32 uur = 1/3 meer dan het Europese gemiddelde.
4/3 x Eur. gemiddelde = 32 uur.
1/3 x Eur. gemiddelde = 8 uur.
Eur. gemiddelde = 24 uur.
Zie ook de pagina Alles is 100%.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers