MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 23-03-2023 (niveau 2)eerdere test 23 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 23-03-2023 zo ingevuld:Welk getal ligt precies in het midden tussen 8,22 en 11,44?


73 % (afgerond)9,83 
8 % (afgerond)9,73
4 % (afgerond)9,93
15 % (afgerond)9,33

Tel eerst 8,22 en 11,44 bij elkaar op en deel het resultaat door 2. Dus 8,22 + 11,44 = 19,66 en 19,66 : 2 = 9,83
Zie ook de pagina Gemiddelde.337 + 58 + 63 = ........


96 %458 
4 %anders
Zoek eerst de getallen die je makkelijk kunt optellen (337 + 63 = 400). Dan gaat de rest bijna vanzelf.
Zie ook de pagina Optellen.Van welke som is de uitkomst het grootst?


29 % (afgerond)500 x 0,3 =
71 % (afgerond)50 : 0,3 = 

50 : 0,3 = 500: 3 = 166,667

Of:
Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde.
50 : = 50 x 10/3 = 500 : 3 = 166,667
50 : 0,3 = 166,667. Dat is groter dan 500 x 0,3 = 150
Zie ook de pagina Kommagetallen delen.De facturen van ons bedrijf hebben opeenvolgende nummers.
Zojuist hebben ze factuur 503 t/m 516 afgedrukt.
Dat zijn ........ facturen.


79 %14 
21 %anders
Als je factuur 503 t/m 504 afdrukt, zijn het er 2.
Factuur 503 is de eerste,
Factuur 504 is de tweede.
Het is dus verkeerd om je antwoord te baseren op
504 - 503 = 1. Het is er 1 meer.

Als je factuur 503 t/m 516 afdrukt, zijn het er niet
516 - 503 = 13, maar 1 meer.
Het zijn 14 facturen.
Zie ook de pagina Aftrekken.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers