MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 21-05-2020 (niveau 3)eerdere test 21 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 21-05-2020 zo ingevuld:0,25 x ........ = 5


95 %20 
5 %anders
x 20 = 5
Zie ook de pagina Kommagetallen vermenigvuldigen.
Een vierkant kleedje is op schaal 1 : 10 getekend.
De hokjes van het papier zijn 5 mm x 5 mm.
Wat is de oppervlakte van het kleedje in werkelijkheid?


14 % (afgerond)250 cm
6 % (afgerond)2500 cm
76 % (afgerond)625 cm 
3 % (afgerond)125 cm

De getekende afmetingen zijn 2,5 x 2,5 cm. In werkelijkheid is dat 25 x 25 cm. De oppervlakte in werkelijkheid is 625 cm.

Een andere berekening met hetzelfde resultaat: er zijn 25 hokjes die in werkelijkheid 5 cm x 5 cm zijn, dus 25 vakken van 25 cm.
25 x 25 = 625 cm.
Zie ook de pagina Schaal.99 x 2 = ........


86 %220 
14 %anders
99 x 2 = 99 x 20/9 = 20 x 99 : 9 = 20 x 11 = 220
Of: 99 x 2 = 99 x 2 + 99 x = 198 + 22 = 220
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.

De stippen op een dobbelsteen worden ook wel 'ogen' genoemd.
Van een flinke hoeveelheid dobbelstenen bouw je een kubus met een ribbe van 4 dobbelstenen. De tafel is niet doorzichtig. Als je om de kubus heen loopt, zijn vijf zijden van de kubus zichtbaar.
Je zorgt dat er zo weinig mogelijk ogen op de 5 zichtbare zijden te zien zijn.

Er zijn dan in totaal ........ ogen zichtbaar.


12 %112 
88 %anders
(Een som van Jan ten Klooster.)


In bovenstaand plaatje hebben we de dobbelstenen een kleurtje gegeven.
Van de vier rode dobbelstenen zijn drie vlakken zichtbaar. Je kunt die zo neerleggen dat alleen de 1, 2 en 3 zichtbaar zijn (samen 6).
De 20 blauwe dobbelstenen zijn aan twee kanten zichtbaar. Zorg dat dat telkens 1 en 2 zijn (samen 3). Van de 28 gele dobbelstenen is maar n vlak zichtbaar. Dat moet steeds de 1 zijn.

4 rode: 4 x 6 = 24
20 blauwe: 20 x 3 = 60
28 gele: 28 x 1 = 28
In totaal zijn er 112 ogen zichtbaar.
Zie ook de pagina Optellen.TOTAALRESULTAAT:
67% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers