MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 01-12-2022 (niveau 3)eerdere test 01 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 01-12-2022 zo ingevuld:+ = ........


94 %12 
6 %anders
(Een som van Pippilotta.)
= 5
= 7
5 + 7 = 12
Zie ook de pagina Worteltrekken.De afstand tussen twee dorpen is 2,8 km.
Op een kaart is de afstand 56 mm.
Op welke schaal is de kaart getekend?


7 % (afgerond)schaal 1 : 5.000
77 % (afgerond)schaal 1 : 50.000 
13 % (afgerond)schaal 1 : 20.000
2 % (afgerond)schaal 1 : 2.000

56 mm op de kaart is 2,8 km in werkelijkheid.
2,8 km = 2.800.000 mm
De verhouding is 56 : 2.800.000. Als je beide getallen door 56 deelt, zie je de schaal.
De schaal is 1 : 50.000
Zie ook de pagina Schaal.3 + 1 =


1 % (afgerond)5
1 % (afgerond)5
2 % (afgerond)5
97 % (afgerond)5 

Eerst gelijknamig maken:
3 + 1 = 5
Zie ook de pagina Breuken optellen.Sinterklaas koopt kruidnoten via internet. Hij kan kiezen tussen verschillende verpakkingen:

A: 60 zakjes van 50 gram voor 30,00
B: 1 grote zak van 5 kg voor 27,50
De rekenpiet berekent hoeveel gram kruidnoten hij krijgt voor elke 11 euro bij aanbieding A en bij aanbieding B.

Wat is het verschil?
Bij aanbieding B krijg je voor elke 11 euro ........ gram kruidnoten MEER dan bij aanbieding A.
(vul een getal in)


56 %900 
44 %anders
Aanbieding A:
3000 gram voor 30 euro =
100 gram voor 1 euro =
1100 gram voor 11 euro

Aanbieding B:
5000 gram voor 27,5 euro =
100 gram voor 55 cent =
200 gram voor 110 cent =
2000 gram voor 11 euro

Het verschil voor 11 euro:
2000 - 1100 = 900 gram.
Zie ook de pagina Bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers