MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 08-12-2023 (niveau 3F)eerdere test 08 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 08-12-2023 zo ingevuld:0,125 x ........ = 10


83 %80 
17 %anders
x 80 = 10
Zie ook de pagina Kommagetallen en breuken.1,25 x ........ = 1


1 % (afgerond)
5 % (afgerond)
3 % (afgerond)
91 % (afgerond) 

x = 1
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.0,04 kg + 15 g - 150 mg = ........ mg
(Vul een geheel getal in, zonder punten, spaties of komma's.)


45 %54850 
55 %anders
Eerst alles omzetten naar eenzelfde eenheid, bijvoorbeeld naar mg:
1 g = 1000 mg
1 kg = 1000 g = 1.000.000 mg

40.000 mg + 15.000 mg - 150 mg = 54.850 mg
Zie ook de pagina Gewicht.

John rijdt met een gemiddelde snelheid van 35 mijl/uur over de Golden Gate Bridge.
1 mijl = 1,61 km.

Het kost hem ........ seconden om van het begin tot het eind van de brug te komen.
(Vul een heel getal in en rond zo nodig af.)


36 %126 
64 %anders
(Een som van Bert de Roo.)
De totale lengte van de brug is:
345 + 1280 + 345 = 1970 meter.

John rijdt 35 mijl per uur.
Dat is 35 x 1,61 = 56,35 km/uur, oftewel
56.350 meter in 3600 seconden.
Dat is (56.350 : 3600) meter/seconde.

Om de totale lengte van de brug 1970 meter te overbruggen heeft hij
1970 : (56.350 : 3600) =
1970 : 56.350 x 3600 = 125,86 seconden nodig.
Afgerond 126 seconden.
Zie ook de pagina Snelheid.TOTAALRESULTAAT:
64% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers