in samenwerking met 
39564 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker


Naar mobiele versie
 Omtrek

Een hek om een weiland

Je berekent de omtrek van een figuur door alle zijden bij elkaar op te tellen.

 

 

Dit weiland is mooi rechthoekig. 200 meter lang en 100 meter breed.

Als je een hek om dit weiland zet, hoe lang is het totale hek dan?

 

Het weiland heeft twee lange zijden en twee korte zijden. Je kunt dus uitrekenen:

 

200 + 200 + 100 + 100 = 600 meter.

 

 

Voor een rechthoek kun je ook onthouden:

Kijk maar:  2 x (200 + 100) = 2 x 300 = 600 meter

 

 


 

De omtrek van een cirkel

Als je de doorsnede (diameter) van een cirkel weet, kun je de omtrek berekenen. Daarbij speelt het getal "pi" een belangrijke rol. Het getal pi wordt geschreven als ∏. Het is een getal met eindeloos veel cijfers achter de komma. Wij ronden pi af op twee cijfers achter de komma:

  

∏ = 3,14

of

∏ = 22/7 

De straal is de halve diameter (de halve doorsnede).

Je kunt de omtrek daarom op twee manieren berekenen:

 

 

Hoe groot is pi?

Het getal is een getal met eindeloos veel cijfers achter de komma, waarin geen enkele regelmaat zit. Met de eerste 30 decimalen is het:

3,141592653589793238462643383279.... 

 

Wij ronden af op 3,14

Dat is 0,001592653... te weinig.

 

Sommigen gebruiken als benadering: = 22/7. (dat is 3,142857142857....)

Dat is 0,0012644892... te veel en dus iets nauwkeuriger dan 3,14.

 

 

De datums 3/14 (Amerikaanse schrijfwijze voor 14 maart) en 22/7 (22 juli) zijn voor de liefhebbers van pi bijzondere feestdagen, respectievelijk pi-dag en pi-benaderingsdag.

 

Op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pi_(wiskunde) staan veel leuke weetjes over pi, zelfs gedichten die als ezelsbruggetje dienen om de getallenreeks te onthouden.
Noordhoff Uitgevers

Instellingen

Help / Contact

Beter Spellen
NU Beter Engels
NU Beter Duits

Beter Spellen    NU Beter Engels     NU Beter Duits
 

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties