in samenwerking met 
39673 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker


Naar mobiele versie
 Liters

Als je een kubusvormig bakje van precies 10 cm lang, breed en hoog vult met water, dan is dat precies 1 liter water. Probeer het maar eens over te gieten in een melkpak. Je zult zien"dat het precies past.

 

Net als bij "meter", kun je ook bij "liter" de woorddelen milli-, centi-, deci-, deca-, hecto- en kilo- ervoor plakken.

Vroeger, toen veel mensen nog kolenkachels hadden, werden de steenkolen bezorgd in zakken van 100 liter. Dat was dan een "mud" kolen. Tegenwoordig wordt die term niet meer gebruikt.

 

1 mL

(1 ml)

1 cL

(1 cl)

1 dL

(1 dl)

1 L

(1 liter)

1 daL

(1 dal)

1 hL

(1 hl)

1 kL

(1 kl)

milliliter

centiliter

deciliter

liter

decaliter

hectoliter

kiloliter

1 cc

 

 

1 dm3

  

1 mud 

1 m3

 

 

 

x 10

x 10

x 10

x 10

x 10

x 10

 

Bovenstaand rijtje foto's is van links naar rechts bij elke stap 10x zo groot.

 

Let op: sommige lesmethodes gebruiken de omgekeerde schrijfwijze.

Als je 1 cL hebt, heb je 10 mL. Op grond van dat gegeven vinden sommige methodes dat een stap naar links (van cL naar mL) juist de factor x10 is.

 

Het is dus maar hoe je het bekijkt. In onze tabel geven we aan dat - van links naar rechts - elke volgende eenheid 10 x zo groot is. Het gevolg is dat je het aantal dan door 10 deelt.

Vergelijk het met:

 

Hoofdletter L of kleine letter l?

De hoofdletter L in de mL, cL enzovoort wordt ook vaak als kleine letter geschreven. Vroeger was dat zelfs de enig juiste schrijfwijze. Tegenwoordig wordt in het onderwijs vaak die hoofdletter gebruikt, o.a. in het Centraal Examen voor scheikunde en biologie. Voor de leesbaarheid heeft dat wel voordelen (kan niet verward worden met het cijfer 1 of de hoofdletter "I"). Daarom zullen we proberen dit bij Beter Rekenen ook consequent aan te houden.

 

Meer hierover op Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Liter#Symbool

 

 

Neerslag

De hoeveelheid regen wordt vaak uitgedrukt in mm.

1 mm x 1 m x 1 m = 0,01 dm x 10 dm x 10 dm = 1 dm = 1 liter

Daarom geldt:

 

Engelse inhoudsmaten

In Groot-Brittannië is men rond 1995 overgestapt op het metriek stelsel (meters en liters), maar je ziet er nog regelmatig oude lengte- en inhoudsmaten:

Meer vreemde Engelse maten op http://www.tuxx.nl/gewichten-maten/engels-amerikaans/

 

 

 
Noordhoff Uitgevers

Instellingen

Help / Contact

Beter Spellen
NU Beter Engels
NU Beter Duits

Beter Spellen    NU Beter Engels     NU Beter Duits
 

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties