MOB-versie | Naar grote versieProcenten

Dit deel van de website legt uit wat procenten zijn en hoe je ermee kunt rekenen.

 

Een procent is [1/100] deel van het geheel. Daar kun je op allerlei manieren mee rekenen:

 


 

Bij deze fabriek werken 42 vrouwen. Dat is 30% van het personeel.

Hoeveel mensen werken er totaal bij deze fabriek?

 

Hoe dat werkt, zie je op de pagina Alles is 100 %.

 


 

Henk verdient € 30,00 per dag.

Hiervan doet hij 15% in een spaarpot. Hoeveel geld gaat er dagelijks in de spaarpot?

 

Hoe dat werkt, zie je op de pagina Percentage van iets

 


 

In een dorp wonen 4000 mensen. 1000 mensen zijn jonger dan 20 jaar, 2400 mensen zijn 20 tot 60 jaar, 600 mensen zijn 60 jaar of ouder.

 

Hoe je dat omzet in procenten, zie je op de pagina Hoeveel procent.

 


 

En dan zijn er ook nog makkelijke percentages. Als iemand het over 25% heeft, weten veel mensen direct dat het over een kwart gaat.

 

Meer van deze getallen zie je op de pagina Makkelijke percentages.

 


 

Promille

 

[1/1000] deel, dus [1/10] procent, wordt ook wel promille genoemd.

Het symbool voor promille is ‰ .

  • 0,1% = 1‰


 

Procentpunt of procent?

De btw werd in 2012 verhoogd van 19% naar 21%. Dat noemt men een verhoging met 2 procentpunten.

 

Het is niet een verhoging met 2%, want 2% van 19 is 0,38.

Bij een verhoging met 2% zou de btw van 19% naar 19,38% gaan.

 

Een ander voorbeeld: de rente van een spaarrekening wordt verhoogd van 2% naar 3%. Dat is een verhoging met 1 procentpunt. Maar het is ook een renteverhoging van 50%.


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter BijbelMartin van Toll Producties
in samenwerking met