MOB-versie | Naar grote versieDiagrammen

Vaak worden getallen in tabellen of grafieken gezet, om het allemaal wat overzichtelijker te maken.

 

Tabellen

 

In de tabel hierboven staat van acht groepen kinderen aangegeven, hoeveel jongens en hoeveel meisjes er in die groepen zitten. Een tabel kan ook één kolom gegevens bevatten (bijvoorbeeld alleen de aantallen jongens).

 

 

Staafdiagrammen

 

Een staafdiagram geeft met balken bepaalde waarden aan. In het voorbeeld hierboven is het de gemiddelde temperatuur in Nederland. Je ziet in een oogopslag in welk jaar het het koudst was.

Voor een globaal overzicht is dit duidelijker dan een tabel.

De precieze getallen staan er niet altijd bij, maar als die getallen belangrijk zijn, kan dat wel.

 

 

Cirkeldiagrammen

 

Een cirkeldiagram geeft een duidelijk beeld over een onderlinge verdeling, zoals in dit geval de deelnemersverdeling over vier leeftijdsgroepen. Je ziet in één keer welke leeftijdsgroep het minst vertegenwoordigd is. De getallen bij de segmenten zijn in dit geval echte aantallen, maar het zijn ook weleens percentages, die allemaal samen 100% opleveren.

 

 

Lijngrafieken

 

 

In een lijngrafiek zie je een trend, een algemeen verloop, zoals een groeiend aantal leden of een geleidelijke verandering in een gemiddelde temperatuur. Als je in bovenstaande grafiek de waarde van het jaar 2008 wilt aflezen, kun je een verticale lijn tekenen om te zien dat de rode lijn bij het jaar 2008 ongeveer de horizontale lijn van 400.000 kruist.

 

Je kunt ook meerdere lijnen in een grafiek zetten. In onderstaande grafiek zie je bijvoorbeeld de snelheid van een auto die optrekt en op een vaste snelheid komt (groen), een auto die continu even snel blijft rijden (blauw), een auto die steeds sneller gaat rijden (rood) en een auto die langzaam op gang komt maar steeds sneller van een heuvel af rijdt (paars).

Er staan in deze gevallen niet altijd waarden langs de assen, omdat het om de vorm van de grafiek gaat.

 

 


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter BijbelMartin van Toll Producties
in samenwerking met