MOB-versie | Naar grote versieGetallen

Rekenen heeft met getallen te maken. Het is belangrijk dat je de waarde van getallen kent. Als je op de radio hoort dat een schilderij vijfentwintigduizend euro heeft opgeleverd, zie je in gedachten misschien vanzelf het bedrag in cijfers: € 25.000,00.

 

Cijfers en getallen

Een getal is opgebouwd uit een of meer cijfers.

Er bestaan tien cijfers: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

10 is een getal van twee cijfers. 

 


 

De waarde van cijfers in een getal

De cijfers in een getal hebben een waarde, die afhangt van de plaats in het getal. Een voorbeeld:

 

In het getal 537 vijfhonderdzevenendertig hebben de cijfers de volgende waarde:

 • de 5 is 500 waard
 • de 3 is dertig waard
 • de 7 is gewoon 7 waard

 

Voor de waarde van een cijfer in een getal hebben we namen:

 • de 7 is gewoon 7 waard, dit zijn de EENHEDEN
 • de 3 is dertig waard, dit zijn de TIENTALLEN
 • de 5 is 500 waard, dit zijn de HONDERDTALLEN

 

In het getal 8462537:

 • de 2 is 2000 (tweeduizend) waard, dit zijn de DUIZENDTALLEN
 • de 8 is 8000000 (acht miljoen) waard. Dit zijn de MILJOENEN.

 

Om grote getallen makkelijker te kunnen lezen, zetten we vaak een punt tussen de cijfers, na de duizendtallen en na de miljoenen. Zo ontstaan groepjes van drie cijfers:

 • 8.462.537 =
 • acht miljoen vierhonderdtweeënzestigduizend vijfhonderdzevenendertig

Soms maakt men die groepjes door spaties aan te brengen:

 • 8 462 537 =
 • acht miljoen vierhonderdtweeënzestigduizend vijfhonderdzevenendertig

 

Als het getal nog meer cijfers krijgt, zijn die groepjes van drie bijna onmisbaar:

 

9.138.462.537

 • de 8 is 8.000.000 (acht miljoen) waard.
 • de 3 is 30.000.000 (dertig miljoen) waard.
 • de 1 is 100.000.000 (honderd miljoen) waard.
 • de 9 is 9.000.000.000 (negen miljard) waard.

 


Negatieve getallen

Op een getallenlijn staan links van de nul negatieve getallen. Dat zijn getallen kleiner dan 0.

Hier kun je sommen mee maken die door de nul heen gaan. Bijvoorbeeld:

 • 2 - 3 = -1
  (want -3 betekent: 3 stappen naar links op de getallenlijn)
 • 4 - 7 = -3
  (want -7 betekent: 7 stappen naar links op de getallenlijn)

Dit soort sommen kom je bijvoorbeeld tegen als je te weinig geld hebt: je hebt 2 euro. Je moet 3 euro betalen. Hoeveel houd je over? Je houdt "min 1 euro" over. Of in gewoon Nederlands: je komt 1 euro te kort.

 

Andere sommen met negatieve getallen:

 • -3 - 2 = -5
  (want -2 betekent: 2 stappen naar links op de getallenlijn)
 • -4 + 3 = -1 
  (want +3 betekent: 3 stappen naar rechts op de getallenlijn)
 • -1 + 5 = 4
  (want +5 betekent: 5 stappen naar rechts op de getallenlijn)

 

 


 

 

Opeenvolgende getallen

 

Als je 10 opeenvolgende getallen onder elkaar zet, beginnend met het getal 23. Wat is dan het onderste getal? Veel mensen zullen zeggen: 33, maar dat is fout. Kijk maar:

 

1e = 23

2e = 24

3e = 25

4e = 26

5e = 27

6e = 28

7e = 29

8e = 30

9e = 31

10e= 32

 

Het 10e getal is namelijk niet 23+10, maar 23+9 of (als je dat handiger vindt) 22+10.

 


 

Hoeveel facturen?

 

Een stapel facturen heeft opeenvolgende nummers van 1247 t/m 1281. Hoeveel facturen zijn het?

 

Als je denkt: 1281 - 1247 = 34, maak je een denkfout.

Het juiste antwoord is namelijk 35. Kijk maar:

 

De 1e factuur heeft nummer 1247. (dat is 1246 + 1)

De 2e factuur heeft nummer 1248. (dat is 1246 + 2)

 

De n-de factuur heeft nummer 1246 + n.

1281 - 1246 = 35

De 35e factuur heeft nummer 1281.

 


 

Palindroomgetallen

 

Een palindroom is een woord of getal dat je achterstevoren gelezen hetzelfde is. 

 

Palindroomwoorden zijn bijvoorbeeld POP, KAAK, LEPEL, PARTERRETRAP.

Palindroomgetallen zijn bijvoorbeeld 33, 161, 4890984.

Palindroomdata zijn bijvoorbeeld 21-12 (12 december) of 12-11-21 (12 november 2021)

 


 

 

Autobiografische getallen

 

Een autobiografisch getal is een getal dat zichzelf beschrijft. Zo'n getal heeft de volgende eigenschappen: 

 • Het eerste cijfer geeft het aantal nullen in dat getal aan.
 • Het tweede cijfer geeft het aantal enen aan.
 • Het derde cijfers het aantal tweeën, enz.
 • Het aantal cijfers is gelijk aan de som van de cijfers.

 

Een voorbeeld: 3211000 is een autobiografisch getal.

Het bestaat immers uit 3 nullen, 2 enen, 1 twee, 1 drie, 0 vieren, 0 vijven en 0 zessen.

Het aantal cijfers (7) is gelijk aan de som van de cijfers (3 + 2 + 1 + 1 = 7).


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter BijbelMartin van Toll Producties
in samenwerking met