in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 19-04-2024 (niveau 2F)eerdere test 19 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2F hebben de test van 19-04-2024 zo ingevuld:14 x 25 = ........


95 %350 
5 %anders
14 x 25 = 7 x 50 = 350
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.+ ..... = 1


2 % (afgerond)
1 % (afgerond)
1 % (afgerond)
97 % (afgerond) 


Zie ook de pagina Breuken.Uit een vierkante lap stof met een zijde van 1 meter knip je vierkante stukjes met een zijde van 20 cm, zonder restjes over te houden. Hoeveel stukjes krijg je daardoor?


85 % (afgerond)25 
3 % (afgerond)16
11 % (afgerond)50
1 % (afgerond)400

De lap is 100 x 100 cm (want vierkant) en de stukjes zijn 20 x 20 cm. Je knipt 5 rijen van 5 uit de lap. In totaal dus 25 lapjes.
Zie ook de pagina Oppervlakte.Ahmed is 5 jaar en zijn vader is 6 keer zo oud.
Als Ahmed over een aantal jaren 3 keer zo oud is als nu, dan is zijn vader op dat moment ........ jaar.


58 %40 
42 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
Vader is nu 6 x 5 = 30 jaar.

Als Ahmed straks 3 keer zo oud is als nu, is hij 15 jaar.

Dat is over 10 jaar.

Vader is over 10 jaar 30 + 10 = 40 jaar.
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties