MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 17-06-2021 (niveau 2)eerdere test 17 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 17-06-2021 zo ingevuld:Wat is het volgende getal in deze logische reeks?
4,1 - 4,8 - 5,5 - ...


6,5
98 % (afgerond)6,2 
1 % (afgerond)7,2
6,9

Elk getal is 0,7 groter dan het vorige.
Zie ook de pagina Optellen.359 - 73 = ........


90 %286 
10 %anders
Trek eerst de eenheden eraf (359 - 3 = 356). Daarna de tientallen (356 - 70 = 286).
Zie ook de pagina Aftrekken.0,2 x 0,4 = .....


1 % (afgerond)0,6
2 % (afgerond)0,008
27 % (afgerond)0,8
69 % (afgerond)0,08 

2 x 4 = 8
2 x 0,4 = 0,8
0,2 x 0,4 = 0,08
Zie ook de pagina Kommagetallen vermenigvuldigen.

In het bovenste deel van het display wordt de tijd weergegeven.
Het middelste deel geeft de binnentemperatuur aan en in het onderste zie je de buitentemperatuur.
Bereken eerst het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur.
Vermenigvuldig daarna dat verschil met 10.
De uitkomst is ........ .
(Vul een heel getal in. Rond zo nodig af.)


62 %254 
38 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
Het verschil tussen 23,4 en -2,0 is 25,4.
10 x 25,4 = 254
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers