MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 02-04-2020 (niveau 2)eerdere test 02 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 02-04-2020 zo ingevuld:
Welke waarde hoort bij de plaats van het rode pijltje?


18 % (afgerond)3,35
5 % (afgerond)3,005
76 % (afgerond)3,035 
1 % (afgerond)3,15

Aan de plaats van 3,0 en 3,05 kun je zien dat de afstand tussen de lange streepjes van deze getallenlijn steeds 0,01 is. De korte streepjes zijn tienden daarvan. Het rode pijltje staat 5 kleine streepjes voorbij 3,03. Het juiste antwoord is daarom 3,035.
Zie ook de pagina Getallenlijn.239 - 74 = ........


92 %165 
8 %anders
Trek eerst de eenheden eraf (239 - 4 = 235). Daarna de tientallen (235 - 70 = 165).
Zie ook de pagina Aftrekken.0,35 + 15 = .....


18,5
1 % (afgerond)14,65
1 % (afgerond)50
98 % (afgerond)15,35 


Zie ook de pagina Kommagetallen optellen.Rita bezocht in februari 2020 de tandarts voor de halfjaarlijkse controle. Door toename van het aantal patiŽnten zullen de controles in de toekomst slechts eens per 7 maanden plaatsvinden.
Het jaar ........ is het eerste jaar waarin Rita de tandarts slechts eenmaal bezoekt voor haar controle.
(vul het viercijferige jaartal in.)


43 %2022 
57 %anders
(Een som van Sjoerd Visser.)
Telkens 7 maanden later:
februari 2020
september 2020
april 2021
november 2021
juni 2022 === 1 keer in 2022
januari 2023
augustus 2023
Zie ook de pagina Tijd.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers