MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 09-07-2020 (niveau 2)eerdere test 09 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 09-07-2020 zo ingevuld:Welk van deze getallen zit het dichtst bij twintigduizend?


86 % (afgerond)19.307 
10 % (afgerond)19.070
2 % (afgerond)199.998
2 % (afgerond)1999

19.307 + 693 = 20.000

De andere getallen zitten verder van twintigduizend vandaan.
Zie ook de pagina Getallen.42 + 30 : 3 = ........


89 %52 
11 %anders
Delen gaat vr optellen. Reken eerst uit: 30 : 3 = 10 en daarna 42 + 10 = 52.
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.0,75 - 0,25 + 0,1 + 0,4 =


4 % (afgerond)0,5
4 % (afgerond)0
2 % (afgerond)0,8
90 % (afgerond)1 

Optellen en aftrekken doe je in de volgorde zoals het er staat.
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.Vul het ontbrekende getal in zodat de som klopt.

36 : 4 + ........ - 12 + 9 = 28


61 %22 
39 %anders
(Een som van Gerard Volders.)
Reken eerst 36 : 4 = 9 uit.
Maak dan de som met de aanwezige getallen.
9 + # - 12 + 9 = 28

(9 - 12 + 9 = 6)
6 + ... = 28
... = 28 - 6
Het gezochte getal is 22.
(6 + 22 = 28)
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers