MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 13-02-2020 (niveau 2)eerdere test 13 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 13-02-2020 zo ingevuld:Welk getal ligt precies in het midden tussen 20,56 en 26,58?


3 % (afgerond)23,37
4 % (afgerond)23,67
91 % (afgerond)23,57 
2 % (afgerond)23,47

Tel eerst 20,56 en 26,58 bij elkaar op en deel het resultaat door 2. Dus 20,56 + 26,58 = 47,14 en 47,14 : 2 = 23,57
Zie ook de pagina Gemiddelde.48 + 36 : 3 = ........


83 %60 
17 %anders
Delen gaat vr optellen. Reken eerst uit: 36 : 3 = 12 en daarna 48 + 12 = 60.
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.3 + 0,01 + 0,2 + 0,009 =


1 % (afgerond)31,29
90 % (afgerond)3,219 
7 % (afgerond)3,129
3 % (afgerond)3,209

3 + 0,2 + 0,01 + 0,009 = = 3,219
Zie ook de pagina Kommagetallen optellen.Beantwoord zonder rekenmachine:
123.456 x 1,23456 - 23.456 x 1,23456 = ........
(Vul je antwoord in zonder punten of spaties.)


31 %123456 
69 %anders
(Een som van Aart Wals.)
Deze som werkt hetzelfde als
12 x 39 - 2 x 39 =
(12 - 2) x 39 =
10 x 39 = 390

De getallen 123.456 en 23.456 worden allebei vermenigvuldigd met 1,23456 en dan van elkaar afgetrokken.
Dan kun je ook eerst (123.456 - 23.456) uitrekenen en de uitkomst daarvan vermenigvuldigen met 1,23456.

123.456 x 1,23456 - 23.456 x 1,23456 =
(123.456 - 23.456) x 1,23456 =
100.000 x 1,23456 = 123.456
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
74% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers