in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-07-2020 (niveau 2)eerdere test 13 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 13-07-2020 zo ingevuld:445 + 38 + 55 = ........


1 % (afgerond)558
98 % (afgerond)538 
548
528

Zoek eerst de getallen die je makkelijk kunt optellen (445 + 55 = 500). Dan gaat de rest bijna vanzelf.
Zie ook de pagina Optellen.+ = ........


3 % (afgerond)1
2 % (afgerond)1
94 % (afgerond)1 
1 % (afgerond)1

Eerst gelijknamig maken: + =
Dan nog vereenvoudigen tot 1
Zie ook de pagina Breuken optellen.50 cm + ..... = 1 m


1 % (afgerond)0,5 cm
5 m
93 % (afgerond)500 mm 
6 % (afgerond)500 dm

50 cm = 500 mm
Zie ook de pagina Lengte.In een potje zitten 300 vitamine D-tabletten.
De tabletten wegen samen 30 gram.

80 tabletten wegen samen ........ gram.


76 %8 
24 %anders
(Een som van Wil.)
Verhoudingen:
300 tabletten wegen 30 gram

Delen door 30:
10 tabletten wegen 30 : 30 = 1 gram

Vermenigvuldigen met 8:
80 tabletten wegen 8 x 1 = 8 gram.
Zie ook de pagina Verhoudingen.TOTAALRESULTAAT:
90% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties