in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 26-02-2021 (niveau 2)eerdere test 26 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 26-02-2021 zo ingevuld:241 - 77 = ........


91 %164 
9 %anders
Trek eerst de eenheden eraf (241 - 7 = 234). Daarna de tientallen (234 - 70 = 164).
Zie ook de pagina Aftrekken.Wat is groter: 1 of 1 ?


90 % (afgerond)1 
10 % (afgerond)1

Het getal 1 is bij allebei gelijk. Het gaat nu om de breuken. Je kunt de breuken ook schrijven als en . Dan zie je welke het grootst is.
Zie ook de pagina Breuken vergelijken.Een vloer is 320 cm breed en 560 cm lang. Hoeveel tegels van 20 bij 40 cm zijn nodig voor deze vloer?5 % (afgerond)800
82 % (afgerond)224 
10 % (afgerond)448
3 % (afgerond)1792

Als je de tegels in dezelfde richting legt als de lengterichting van de vloer, kun je uitrekenen hoeveel tegels langs de lange zijde liggen:
560 : 40 = 14
Langs de korte zijde liggen 320 : 20 = 16 tegels. De vloer heeft 14 rijen van 16 tegels.
14 x 16 = 224
Als je de tegels anders legt, kom je uiteindelijk op hetzelfde getal uit.
Zie ook de pagina Oppervlakte.In een goederenlift mag per keer niet meer dan 250 kilo aan vracht vervoerd worden.
Op maandag moeten 6 artikelen met de lift van de begane grond naar de zesde verdieping worden gebracht. De artikelen wegen respectievelijk 240, 125, 60, 150, 100 en 80 kilo.

De lift moet minstens ........ keer naar boven om alle artikelen op de zesde verdieping te krijgen.
(Je hoeft geen rekening te houden met de afmetingen van de spullen.)


72 %4 
28 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
In totaal wegen de artikelen 755 kg. Dus in 3 keer lukt het niet.
Wel in 4 keer. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld:
1 x 240 kg
1 x 150 kg
1 x (60 + 80 kg) = 140 kg
1 x (125 + 100 kg) = 225 kg
Zie ook de pagina Optellen.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties