in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-07-2021 (niveau 2)eerdere test 22 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-07-2021 zo ingevuld:82014 = 80000 + ........ + 4


88 %2010 
12 %anders
Het cijfer 2 staat voor de duizendtallen in het getal 82014.
2 x 1000 = 2000
1 x 10 = 10
Dat is samen 2010
Zie ook de pagina Getallen.338 + 53 + 52 = ........


93 %443 
7 %anders
Zoek eerst de getallen die je makkelijk kunt optellen (338 + 52 = 390). Dan gaat de rest bijna vanzelf.
Zie ook de pagina Optellen.Van welke som is de uitkomst het grootst?


91 % (afgerond)5,5 x 0,2 = 
9 % (afgerond)95 : 100 =

5,5 x 0,2 = 1,1. Dat is groter dan 95 : 100 = 0,95
Zie ook de pagina Kommagetallen vermenigvuldigen.Een echtpaar vierde op 20 juli 2021 hun huwelijksdag.
De man is geboren op 21 maart 1940. Zijn vrouw is twee jaar jonger dan de man en was op haar trouwdag 22 jaar.

Op 20 juli 2021 was het echtpaar ........ jaar getrouwd.


54 %57 
46 %anders
(Een som van Henk van Huffelen.)
De vrouw was 22 op haar trouwdag. De man is twee jaar ouder en was 24 op de trouwdag.

De trouwdag was op 20 juli 1964.

Op 20 juli 2021 was het echtpaar 2021 - 1964 = 57 jaar getrouwd.

Of:
In juli 2021 was de man (2021 - 1940 =) 81 jaar.
Zijn vrouw was toen 79. Ze was 22 toen ze trouwde. Dat is (79 - 22 =) 57 jaar geleden.
Ze waren 57 jaar getrouwd op 20 juli 2021.
Zie ook de pagina Bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties