in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 28-05-2024 (niveau 3F)eerdere test 28 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 28-05-2024 zo ingevuld:Verhoudingen:
2 : 5 is hetzelfde als 6 : ........


86 %16 
14 %anders
Je hoeft dit niet te behandelen als twee deelsommen, maar als twee verhoudingen.
In de eerste verhouding is het linker getal 2 en in de tweede verhouding is het linker getal 6.
6 is 3 x 2.
Als je het rechter getal uit de eerste verhouding ook vermenigvuldigt met 3, is de verhouding weer in balans:
3 x 5 = 16.
Zie ook de pagina Verhoudingen.5 : 250 =


1 % (afgerond)0,125
87 % (afgerond) 
8 % (afgerond)0,002
3 % (afgerond)0,2

5 : 250 = 1 : 50 = 0,02 of
Zie ook de pagina Kommagetallen en breuken.6.000.000 cm³ = ........ m³


4 % (afgerond)60.000
7 % (afgerond)6000
11 % (afgerond)600
78 % (afgerond)6 

1 m³ = 100 cm x 100 cm x 100 cm =
1.000.000 cm³
Zie ook de pagina Inhoud.Roelie en Jan gaan samen naar de sauna.
Roelie heeft van tevoren geboekt en voor beiden de actieprijs betaald: entree sauna + koffie met gebak € 26,95 per persoon.
Ze gaan samen met de auto van Roelie en schatten de reële kosten daarvan op € 15,-.
Na afloop eten en drinken ze nog iets. Jan betaalt daarvan de gezamenlijke rekening: € 101,-.

Ze willen de kosten eerlijk verdelen.
Roelie schat in dat zij dan € 29,28 aan Jan moet overmaken en doet dat meteen.
Jan rekent het na en ziet dat Roelie hem te veel betaald heeft. Hij geeft Roelie het verschil terug, voor het gemak afgerond op hele euro's.
Jan geeft Roelie ........ euro terug.
(Vul een geheel getal in.)


39 %13 
61 %anders
(Een som van Jan van Dijk.)
Uitgaven Jan:
Eten en drinken € 101,00

Uitgaven Roelie:
Sauna € 53,90 + autokosten € 15,00 = € 68,90

Jan heeft € 32,10 meer betaald dan Roelie.
Roelie zou daarvan de helft aan Jan moeten betalen. Dat is € 16,05.
Roelie betaalt aan Jan echter € 29,28. Dat is € 13,23 te veel.
Jan geeft Roelie 13 euro terug.


Of:
Totale kosten:
Eten en drinken € 101,00
Sauna € 53,90
Autokosten € 15,00
Totaal € 169,90

De helft daarvan is € 84,95.
Roelie heeft € 68,90 betaald.
Roelie heeft € 16,05 minder betaald en Jan heeft € 16,05 meer betaald.
Om de kosten netjes te delen, moet Roelie € 16,05 aan Jan betalen.
Roelie betaalt aan Jan echter € 29,28. Dat is € 13,23 te veel.
Jan geeft Roelie 13 euro terug.
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties