in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 29-10-2020 (niveau 2)eerdere test 29 OKT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 29-10-2020 zo ingevuld:Wat is het volgende getal in de reeks?
2,9 - 3,2 - 3,5 - ...


1 % (afgerond)4,1
4,5
1 % (afgerond)4,8
98 % (afgerond)3,8 

Elk getal is 0,3 groter dan het vorige.
Zie ook de pagina Optellen.41041 : 41 = ........


10 % (afgerond)101
1 % (afgerond)111
3 % (afgerond)1010
86 % (afgerond)1001 

Hoeveel keer 41 zit er in 41041? Eerst 1000 x 41 = 41000. Dan houd je 41 over. 1 x 41 = 41. Het antwoord is dus 1000 + 1 = 1001.
Zie ook de pagina Delen.Van welke som is de uitkomst het grootst?


23 % (afgerond)400 x 0,2 =
77 % (afgerond)400 : 0,2 = 

400 : 0,2 = 4000 : 2 = 2000

Of:
Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde.
400 : = 400 x = 2000. Dat is groter dan 400 x 0,2 = 80

Of:
Je hoeft het niet uit te rekenen. Als je deelt door een breuk tussen 0 en 1, wordt het antwoord groter.
Zie ook de pagina Kommagetallen delen.Een klok loopt in een uur 10 seconden achter.
In een etmaal (gemeten met een goed horloge) loopt die klok ........ minuten achter.
(Vul een heel getal in.)


71 %4 
29 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
Een etmaal heeft 24 uur.
In die tijd loopt de klok 24 x 10 = 240 seconden achter.
In een minuut zitten 60 seconden.
240 seconden = 4 x 60 seconden. Dus 4 minuten.
Zie ook de pagina Tijd.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties