in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 15-09-2020 (niveau 2)eerdere test 15 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 15-09-2020 zo ingevuld:36 + 39 + 64 = ........


1 % (afgerond)129
98 % (afgerond)139 
1 % (afgerond)149
119

Zoek eerst de getallen die je makkelijk kunt optellen (36 + 64 = 100). Dan gaat de rest vanzelf.
Zie ook de pagina Optellen.Op een plattegrond is de weg dwars door het bos precies 15 cm.
De schaal van de plattegrond is 1 : 20.000.
Hoe lang is de bosweg in werkelijkheid?


82 % (afgerond)3 km 
4 % (afgerond)750 meter
6 % (afgerond)7,5 km
8 % (afgerond)0,3 km

1 cm : 20.000 cm
15 cm : 300.000 cm
15 cm : 3000 m
15 cm : 3 km
Zie ook de pagina Schaal.Een breedbeeldtelevisie kost € 1020,00. Na een prijsverlaging kost de breedbeeldtelevisie € 979,20.
De prijs is ........ procent gedaald.


70 %4 
30 %anders
1% van de oude prijs = € 10,20.
De prijs is € 40,80 gedaald. Dat is 4 x € 10,20 en dus 4%.
Zie ook de pagina Hoeveel procent.Didi heeft een prijs gewonnen in de Staatsloterij.
Als deze prijs 3 x zo groot was geweest, had ze 600 euro méér gewonnen.
Didi heeft ........ euro gewonnen.
(Vul een heel getal in.)


30 %300 
70 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
Als de prijs 3 x zo groot wordt, komt er 2 x de prijs bij.
600 euro is 2 x de prijs.
De prijs is 300 euro.
Zie ook de pagina Delen.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties