in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 12-04-2021 (niveau 2)geen eerdere test beschikbaar 12 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 12-04-2021 zo ingevuld:17 x 17 = ........


84 %289 
16 %anders
Je kunt deze vermenigvuldiging in twee stappen uitrekenen:
eerst 10 x 17 = 170 en dan 7 x 17 = 119.
Tot slot 170 + 119 = 289.
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.Wat is groter: 1 of 1 ?


90 % (afgerond)1 
10 % (afgerond)1

Het getal 1 is bij allebei gelijk. Het gaat nu om de breuken. Je kunt de breuken ook schrijven als en . Dan zie je welke het grootst is.
Zie ook de pagina Breuken vergelijken.9000 m =


50 % (afgerond)0,9 hm 
18 % (afgerond)9 hm
3 % (afgerond)0,09 hm
30 % (afgerond)90 hm

10.000 m = 1 hm
Zie ook de pagina Oppervlakte.
Een kubus heeft 12 ribben. Dat zijn de vouwlijnen.
Een piramidefiguur met een vierkante basis heeft ........ ribben.


63 %8 
37 %anders
(Een som van Carel Willem de Visser.)

De zijden van de vierkante basis zijn alvast vier ribben.
Vanuit elke hoek loopt een ribbe naar de top van de piramide. Dat zijn samen 8 ribben.
Zie ook de pagina Ruimtelijke vormen.TOTAALRESULTAAT:
72% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties