in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-06-2021 (niveau 3)eerdere test 17 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 17-06-2021 zo ingevuld:16 : 2 x 8 + 5 = ........


88 %69 
12 %anders
Delen en vermenigvuldigen doe je in de volgorde zoals het in de som staat.
Bereken eerst de deling
16 : 2 = 8
en dan
8 x 8 + 5 =
64 + 5 = 69
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.De afstand tussen twee steden is 30 km.
Op een kaart is de afstand 60 mm.
Op welke schaal is de kaart getekend?


2 % (afgerond)schaal 1 : 2.000
9 % (afgerond)schaal 1 : 20.000
74 % (afgerond)schaal 1 : 500.000 
14 % (afgerond)schaal 1 : 50.000

60 mm op de kaart = 30.000.000 mm in werkelijkheid. De verhouding is dus
60 : 30.000.000
Als je beide getallen door 60 deelt, krijg je de schaal
1 : 500.000

Of:
60 mm = 6 cm
Bij een schaal 1 : 100.000 is 1 cm op de kaart 1 km in werkelijkheid.
Daarbij zou 6 cm dus 6 km worden. 30 km = 5 x 6 km.
De schaal is 1 : 500.000
Zie ook de pagina Schaal.63 x 2 = ........


86 %147 
14 %anders
63 x 2 = 63 x 7/3 = 7 x 63 : 3 = 7 x 21 = 147
Of: 63 x 2 = 63 x 2 + 63 x = 126 + 21 = 147
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.Een getal van zes cijfers bestaat uit 3 duizendtallen, 8 tienden, 4 honderdtallen, 5 eenheden, 9 honderdsten en 6 tientallen.

Trek dit getal af van 10.000 en vermenigvuldig de uitkomst van deze aftreksom met 100.
Je krijgt dan ........ .
(Vul een heel getal in, zonder spatie en punt.)


38 %653411 
62 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
Het getal van zes cijfers is 3465,89.
10.000 - 3465,89 = 6534,11
6543,11 x 100 = 653411
Zie ook de pagina Getallen.TOTAALRESULTAAT:
72% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties