in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 06-10-2022 (niveau 3)eerdere test 06 OKT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 06-10-2022 zo ingevuld:De getallen 25 t/m 60 bij elkaar opgeteld zijn ........ .


45 %1530 
55 %anders
Een manier om het uit te rekenen: neem de twee uiterste getallen en werk zo naar het midden toe.
25 + 60 = 85, 26 + 59 = 85, zo kun je 18 koppels van 85 maken.
18 x 85 = 1530

De formule voor de som van een reeks opeenvolgende getallen is:
aantal getallen x gemiddelde van hoogste en laagste.
36 x (25 + 60)/2 = 1530
Zie ook de pagina Optellen.Op een landkaart is de afstand tussen twee steden 28 mm.
De schaal van de kaart is 1 : 15 miljoen.
Welke van onderstaande afstanden is de afstand tussen de twee steden?


70 % (afgerond)420 miljoen mm 
5 % (afgerond)420.000 cm
16 % (afgerond)42 km
9 % (afgerond)4200 km

De afstand is in werkelijkheid 15 miljoen x 28 mm.
Dat is 420 miljoen mm
Dat is 42.000.000 cm
Dat is 420.000 meter
Dat is 420 km

Het is gebruikelijker om zo'n grote afstand in kilometers uit te drukken. In dit geval zou dat 420 km zijn.
Zie ook de pagina Schaal.1 + 1 =


1 % (afgerond)3
96 % (afgerond)3 
1 % (afgerond)3
1 % (afgerond)3

Eerst gelijknamig maken:
1 + 1 = 3

Of:
6/4 + 7/4 = 13/4 = 3
Zie ook de pagina Breuken optellen.Fahrenheit koos voor zijn thermometer als nulpunt het koudste mengsel dat hij kon maken: ijs, zout en salmiak. Celsius koos het vriespunt van water als nulpunt.

Om de temperatuur van Celsius en Fahrenheit te vergelijken bestaan de volgende formules:
Celsius = 5/9 x (Fahrenheit - 32)
Fahrenheit = (9/5 x Celsius) + 32

Voor een Elfstedentocht zijn meerdere dagen van -10 Celsius nodig. Hoeveel is dat in Fahrenheit?
Gebruik een van de formules.


64 % (afgerond)+ 14F 
13 % (afgerond)- 38F
8 % (afgerond)+ 26F
15 % (afgerond)- 50F

(Een som van Jan van der Elst.)
Je wilt weten hoeveel F het is bij -10 C. Je hebt dan de tweede formule nodig:
Fahrenheit = (9/5 x Celsius) + 32
Fahrenheit = (1,8 x (-10)) + 32
Fahrenheit = (-18) + 32 = 32 - 18 = + 14

Ook een som? Mail ons.
Zie ook de pagina Verhoudingen.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties